Frist
05/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Steinerhøyskolen er en privat høyskole som tilbyr bachelorgrader i steinerpedagogisk lærerutdanning, barnehagelærerutdanning og sosialpedagogikk, mastergrad i steinerpedagogikk samt etter- og videreutdanning. Høsten 2019 var det oppstart på fellesgraden Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med steinerpedagogikk som tilbys i samarbeid med OsloMet. Steinerhøyskolen har for tiden 280 studenter og 28 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo.

Høyskolens primære oppgaver er å utdanne pedagoger til steinerskoler, steinerbarnehager og sosialterapeutiske institusjoner. Vi skal også fremme og videreutvikle steinerpedagogikk gjennom å drive pedagogisk forskning og delta i dialog og samarbeid med andre pedagogiske institusjoner og miljøer. Steinerhøyskolen deltar i ulike nasjonale og internasjonale faglige nettverk innenfor høyere utdanning.Kalender

Operapub i Teaterkjeller’n 30. nov.

30/11/2022 Kl. 21:00

Oslo

Opera for barna – I gudenes rike

01/12/2022 Kl. 11:30

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Pedagogstilling i musikk

Steinerhøyskolen i Oslo

Ledige stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i musikk i 50% fast stilling, eventuelt i kombinasjon med andre relevante fag som matematikkdidaktikk, pedagogikk, spesialpedagogikk.

Stillingenes ansvarsområder og oppgaver

 • undervisning og veiledning i musikk ved Steinerhøyskolens barnehagelærerutdanning og lærerutdanninger
 • korledelse
 • kontaktlærer og mentoroppgaver
 • praksisveiledning og praksisoppfølging
 • oppgaveveiledning
 • kollegiesamarbeid
 • FoU-arbeid
 • pedagogisk administrasjon og studieadministrative oppgaver.

Kvalifikasjoner og kompetanse

Utdanning i musikk (minimum mastergrad) og erfaring med musikk i skolesammenheng. Vi er ute etter en musiker/musikkpedagog med en allsidig musikalsk profil. Kompetanse i og erfaring med korledelse er en forutsetning. PhD i musikkfag er svært ønskelig.

Steinerhøyskolen vektlegger sammenhengen mellom pedagogisk teori, praksis og kunstneriske læringsprosesser. Søkere med barnehagelærerutdanning/ lærerutdanning samt kompetanse og erfaring innenfor steinerpedagogikk og kunstfag vil derfor bli foretrukket under ellers like forhold. Interesse for å arbeide tverrfaglig innenfor ulike kunstfag og estetikk vil bli tillagt stor vekt.

Tiltredelse: Fast stilling i avtalt stillingsstørrelse (opp til 100%) fra 1. januar 2022 (eller etter avtale).

Steinerhøyskolen tilbyr

 • arbeid i et spennende pedagogisk fagmiljø
 • samarbeid med en effektiv administrasjon
 • gode muligheter for faglig vekst, forskning og akademisk oppgradering
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Steinerhøyskolen har sitt eget lønnssystem.

Spørsmål om stillingen

Henrik Holm, Professor
E-post: henrik.holm@steinerhoyskolen.no

Dagny Ringheim, Rektor
E-post: dagny.ringheim@steinerhoyskolen.no

Frist
05/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Steinerhøyskolen er en privat høyskole som tilbyr bachelorgrader i steinerpedagogisk lærerutdanning, barnehagelærerutdanning og sosialpedagogikk, mastergrad i steinerpedagogikk samt etter- og videreutdanning. Høsten 2019 var det oppstart på fellesgraden Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med steinerpedagogikk som tilbys i samarbeid med OsloMet. Steinerhøyskolen har for tiden 280 studenter og 28 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo.

Høyskolens primære oppgaver er å utdanne pedagoger til steinerskoler, steinerbarnehager og sosialterapeutiske institusjoner. Vi skal også fremme og videreutvikle steinerpedagogikk gjennom å drive pedagogisk forskning og delta i dialog og samarbeid med andre pedagogiske institusjoner og miljøer. Steinerhøyskolen deltar i ulike nasjonale og internasjonale faglige nettverk innenfor høyere utdanning.Stillinger

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Programplanlegger

Stavanger Symfoniorkester

Administrerende direktør

Stavanger Symfoniorkester

Rådgiver kommunikasjon og marked

Norske Kulturarrangører

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev