Frist
05/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Steinerhøyskolen er en privat høyskole som tilbyr bachelorgrader i steinerpedagogisk lærerutdanning, barnehagelærerutdanning og sosialpedagogikk, mastergrad i steinerpedagogikk samt etter- og videreutdanning. Høsten 2019 var det oppstart på fellesgraden Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med steinerpedagogikk som tilbys i samarbeid med OsloMet. Steinerhøyskolen har for tiden 280 studenter og 28 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo.

Høyskolens primære oppgaver er å utdanne pedagoger til steinerskoler, steinerbarnehager og sosialterapeutiske institusjoner. Vi skal også fremme og videreutvikle steinerpedagogikk gjennom å drive pedagogisk forskning og delta i dialog og samarbeid med andre pedagogiske institusjoner og miljøer. Steinerhøyskolen deltar i ulike nasjonale og internasjonale faglige nettverk innenfor høyere utdanning.Kalender

Ensemble KammerKlang i Bugården kirke

21/06/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Salif Keita-konsert

21/06/2024 Kl. 19.30

Viken

Valdres sommersymfoni – festivalen

21/06/2024 Kl. 1800

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Pedagogstilling i musikk

Steinerhøyskolen i Oslo

Ledige stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i musikk i 50% fast stilling, eventuelt i kombinasjon med andre relevante fag som matematikkdidaktikk, pedagogikk, spesialpedagogikk.

Stillingenes ansvarsområder og oppgaver

 • undervisning og veiledning i musikk ved Steinerhøyskolens barnehagelærerutdanning og lærerutdanninger
 • korledelse
 • kontaktlærer og mentoroppgaver
 • praksisveiledning og praksisoppfølging
 • oppgaveveiledning
 • kollegiesamarbeid
 • FoU-arbeid
 • pedagogisk administrasjon og studieadministrative oppgaver.

Kvalifikasjoner og kompetanse

Utdanning i musikk (minimum mastergrad) og erfaring med musikk i skolesammenheng. Vi er ute etter en musiker/musikkpedagog med en allsidig musikalsk profil. Kompetanse i og erfaring med korledelse er en forutsetning. PhD i musikkfag er svært ønskelig.

Steinerhøyskolen vektlegger sammenhengen mellom pedagogisk teori, praksis og kunstneriske læringsprosesser. Søkere med barnehagelærerutdanning/ lærerutdanning samt kompetanse og erfaring innenfor steinerpedagogikk og kunstfag vil derfor bli foretrukket under ellers like forhold. Interesse for å arbeide tverrfaglig innenfor ulike kunstfag og estetikk vil bli tillagt stor vekt.

Tiltredelse: Fast stilling i avtalt stillingsstørrelse (opp til 100%) fra 1. januar 2022 (eller etter avtale).

Steinerhøyskolen tilbyr

 • arbeid i et spennende pedagogisk fagmiljø
 • samarbeid med en effektiv administrasjon
 • gode muligheter for faglig vekst, forskning og akademisk oppgradering
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Steinerhøyskolen har sitt eget lønnssystem.

Spørsmål om stillingen

Henrik Holm, Professor
E-post: henrik.holm@steinerhoyskolen.no

Dagny Ringheim, Rektor
E-post: dagny.ringheim@steinerhoyskolen.no

Frist
05/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Steinerhøyskolen er en privat høyskole som tilbyr bachelorgrader i steinerpedagogisk lærerutdanning, barnehagelærerutdanning og sosialpedagogikk, mastergrad i steinerpedagogikk samt etter- og videreutdanning. Høsten 2019 var det oppstart på fellesgraden Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med steinerpedagogikk som tilbys i samarbeid med OsloMet. Steinerhøyskolen har for tiden 280 studenter og 28 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo.

Høyskolens primære oppgaver er å utdanne pedagoger til steinerskoler, steinerbarnehager og sosialterapeutiske institusjoner. Vi skal også fremme og videreutvikle steinerpedagogikk gjennom å drive pedagogisk forskning og delta i dialog og samarbeid med andre pedagogiske institusjoner og miljøer. Steinerhøyskolen deltar i ulike nasjonale og internasjonale faglige nettverk innenfor høyere utdanning.