Frist
15/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

This is NTNU
NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.Kalender

Operapub i Teaterkjeller’n 30. nov.

30/11/2022 Kl. 21:00

Oslo

Opera for barna – I gudenes rike

01/12/2022 Kl. 11:30

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Førsteamanuensis i klassisk sang

NTNU

Ved Institutt for musikk ved Det humanistiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i klassisk sang. Stillingen er knyttet til studieprogram for utøvende musikk (konservatorieutdanningen). Studieprogrammet har 40–50 medarbeidere i ulike stillingsstørrelser.

Institutt for musikk tilbyr også utdanning innen utøvende jazz (jazzlinja), kirkemusikk, musikkteknologi, musikkvitenskap med utøvende praktiske fag, dansevitenskap og PPU. Vi har flere PhD-stipendiater innen kunstnerisk utviklingsarbeid, og de fleste av medarbeiderne er aktive også som utøvende og skapende musikere.

Vår musikkutdanning skal ha høy arbeidsrelevans for morgendagens musikere, og vi har som ambisjon å stadig utvikle sangfaget i retning mot de behov som samfunnet og det kunstneriske felt etterspør. Derfor har vi gjort strategiske prioriteringer med målrettet aktivitet og emner innenfor ensemblesang, både internt og i samarbeid med eksterne aktører som Trondheim Symfoniorkester & Opera og Trondheim Vokalensemble.

I den forbindelse søker vi nå derfor etter en ny kollega som kan utvide og komplementere vår solide klassiske sangutdanning med en tydelig kompetanse innen ensemblesang. Den som ansettes vil bl.a. jobbe tett med vår professor i klassisk sang og vår professor i ensembleledelse.

Vi søker etter en engasjert og nytenkende person med førstekompetanse i klassisk sang, som har undervisnings- og utøvererfaring i ensemblesang.

Stillingen er knyttet til studieprogram for utøvende musikk (konservatorieutdanningen) men vil i tillegg kunne inkludere sangundervisning i studieprogram for musikkvitenskap. Stillingen lyses ut med stillingsprosent på inntil 100%.

Stillingens fagområde er klassisk sang. Søkerne må ha erfaring med å utvikle et stemmepotensial hos studenter, og kunne bidra til å bringe studenter fram til et profesjonelt nivå innenfor et mangfold av stiler innen klassisk sang. Søkere som kan vise til undervisnings- og/eller utøvererfaring i ensemblesang vil bli prioritert. Kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid utgjør en viktig del av stillingen, og vi ønsker derfor søkere som er aktivt utøvende som sangere.

Søkerne oppfordres til å gi opplysninger om eventuell tilleggskompetanse som kan utnyttes innenfor en integrert tilnærming til sangfaget, som for eksempel gehørutvikling, improvisasjon, stilkunnskap og ulike framføringspraksiser, stemmepleie, stemmefysiologi, språk mm.

Den som ansettes i stillingen rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning og vurderingsarbeid fra bachelor- til doktorgradsnivå, med særlig vekt på hovedinstrument og ensemblesang.
 • Kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid
 • Delta i eksamensarbeid, utføre faglig-administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser og ved behov
 • Bidra til utvikling av fagområdet, studieprogram, studieplaner, undervisnings- og vurderingsformer
 • Holde seg faglig oppdatert og delta i forskningsprosjekter der dette er aktuelt

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som førsteamanuensis må søkeren dokumentere krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger:

 • kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
 • alternativt godkjent stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde
 • relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Ved vurdering av den best kvalifiserte vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, kunstnerisk og pedagogisk virksomhet, erfaring med veiledning og vurdering på ulike nivåer, erfaring med administrasjon og ledelse, samt motivasjon for stillingen.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Du må kunne undervise på engelsk på vårt internasjonale masterprogram.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en person med

 • Evne til å ta initiativ og ansvar
 • Gode samarbeidsevner som fremmer et godt lærings- og arbeidsmiljø, også på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Faglig nysgjerrighet og entusiasme
 • Genuin interesse for undervisning og formidling

Den som tilsettes forventes å delta aktivt i instituttets fagmiljø og bidra til å styrke den faglige virksomheten ved instituttet. Vedkommende plikter å delta i gjennomføringen av undervisnings- og vurderingsarbeid etter gjeldende studieplaner samt delta i arbeidet med den faglig-pedagogiske videreutvikling av sitt fagområde og studieprogrammet for utøvende musikk

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra NOK 544.400 – NOK 607.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • CV
 • oversikt over kunstnerisk produksjon/virksomhet (innspillinger m.v.) med angivelse av hvilke arbeider du anser som mest betydningsfulle
 • liste over eventuelle trykte publikasjoner
 • liste over pedagogiske kvalifikasjoner
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste («Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU») som kan lastes ned her:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.

Til søknaden skal det ikke legges ved dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet eller eventuelle trykte publikasjoner. Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite vurdere de innkomne søknadene. De best kvalifiserte søkerne innstilles til videre vurdering av en sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre i prosessen eller ikke. Søkere som innstilles til videre vurdering, blir invitert til å sende digitalisert dokumentasjon av et utvalg kunstneriske/vitenskapelige arbeider.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og pedagogisk prøve (prøveundervisning) før endelig innstilling. Den sakkyndige komiteen kan be om at det gjennomføres prøvesang som del av vurderingsprosessen.

Instituttleder vil i sin innstilling til ansettelse kunne ta hensyn til at den som tilbys stillingen, har komplementerende kompetanse i forhold til den øvrige staben ved sangseksjonen og instituttet. Instituttleder vil også ta endelig stilling til stillingsstørrelse, basert på instituttets behov og gjennomførte intervjuer.

———————–

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Nora Bilalovic Kulset (nora.kulset@ntnu.no), eller Trine Knutsen (trine.knutsen@ntnu.no). Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Kristian Arne Iversen (kristian.a.iversen@ntnu.no)

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for musikk

Vi forsker og underviser innenfor fagområdene dansevitenskap, musikkteknologi, musikkvitenskap og utøvende musikk. Vi driver også utstrakt kunstnerisk utviklingsarbeid og virksomhet. Institutt for musikk er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet.

Frist
15/11/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

This is NTNU
NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.Stillinger

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Programplanlegger

Stavanger Symfoniorkester

Administrerende direktør

Stavanger Symfoniorkester

Rådgiver kommunikasjon og marked

Norske Kulturarrangører

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev