Frist
21/10/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer – Cello

Fredrikstad kommune

Vikariat 40 % stilling

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 900 elevplasser innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som avdeling kulturskolen, avdeling ressurssenter, avdeling E6 medieverksted og avdeling interkultur. Virksomheten har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole, har egen plan Veksthuset og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Hovedoppgaver

Du får ansvar for å undervise elever i cello på forskjellige nivåer, i grupper og individuelt. Det kan bli lagt direksjonsoppgaver til stillingen. Stillingen innbefatter også planlegging og forberedelse av undervisning, egenutvikling, faglig utviklingsarbeid, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du vil ha en sentral rolle i vårt strykemiljø og orkestertilbud sammen med seksjonens ansatte og fagleder. Undervisningen utføres i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har minimum tre års kunstfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene i stillingen.
 • Du har fullført praktisk-pedagogisk utdanning.
 • Du behersker norsk som undervisningsspråk.

Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, er opptatt av kvalitet og langsiktig utvikling.
 • Du har erfaring fra og metode for å undervise barn og ungdom i gruppe.
 • Du har bred kompetanse innen musikkfaget, som kan komplimentere vårt eksisterende tilbud.
 • Du har erfaring med forestillingsarbeid.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby

 • Et strykemiljø med lange tradisjoner og gode resultater.
 • Gode samarbeidsmuligheter med fokus på kompetansedeling.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et aktivt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stillingen er ledig fra 01.01.2022 og har varighet fram til 31.07.2022; med mulighet for forlengelse.

Lønnsopplysninger

Du tilsettes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Kontakter

John Einar Halvorsrød, Kulturskolerektor
E-post: johhal@fredrikstad.kommune.no
Mobil 97073988
Arbeid 69959720

Lasse Michael Houmark, Avdelingsleder
E-post: lashou@fredrikstad.kommune.no
Arbeid 69959674

Generelt

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinge. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lasse Houmark, tlf. 95883097 eller e-post: lashou@fredrikstad.kommune.no. Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Frist
21/10/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev