Frist
02/10/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen, samt kirkebyggene og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte, bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte.

Menighetene på Kvaløya består av soknene Hillesøy, Kvaløy og Sandnessund. Menighetene strekker seg fra Hillesøy/Sommarøy i sør til Rebbenesøy i nord. I 2019 ble det gjennomført 98 gudstjenester og 52 andakter på Kvaløya, i tillegg til dåp, vielser og begravelser.

Hillesøy og Kvaløy kirker har begge mekaniske orgler fra Vestlandske orgelverksted, med henholdsvis åtte og seks stemmer.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Spennende stilling som kirkemusiker på Kvaløya:

Ledende kantor i 100 % stilling for de tre menighetene på Kvaløya:

Menighetene ønsker seg en allsidig og dyktig kantor som behersker kirkemusikalske- og korarbeid, ulike stilarter og musikalske uttrykk og som er opptatt av menighetsutvikling. Det er også viktig at kantor kan samarbeide med og utvikle frivillige musikere og forsangere.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for det kirkemusikalske arbeidet i alle tre menigheter og ansvar for koordineringen mellom de to kirkemusikerne i menighetene
 • Utøvende musiker ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger (begravelser, vielser, andakter m.m.)
 • Stimulere frivillige til aktiv musikalsk deltakelse
 • Planlegging og gjennomføring av musikk i trosopplæring, konserter, kor, undervisning og diakonalt arbeid
 • Noe administrativt arbeid for videreutvikling innenfor menighetenes musikalske arbeide, konsertprogram, korarbeid m.m., samt søknadsskriving til stipendordninger o.l.

Stillingsbeskrivelse og arbeidsplan utarbeides i samarbeid med den som tilsettes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen kirkemusikk/kantorutdanning
 • Utdanningskravet kan dispenseres ved relevant annen utdanning og arbeidserfaring
 • Erfaring og interesse for menighetsarbeid knyttet til ulike aldersgrupper
 • Erfaring i korledelse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Evne til å samarbeide og jobbe selvstendig
 • Lede, utvikle og inspirere kirkemusikalsk aktivitet basert på lokal tradisjon, mangfold og nyskaping
 • God til å lede fellessang gjennom orgel- og pianospill
 • Samarbeide med instrumentalgrupper og solister
 • Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten

Annet:

 • Tilfredsstillende politiattest
 • Medlem av Den norske kirke
 • Disponere bil
 • Egen tjenesteordning for kantorer

Aktuelle kandidater innkalles til intervju og prøvespill.

Kontaktinformasjon
Heidi Bolstad, personalsjef, 411 42 087
Silje Johnsen, Menighetsforvalter, 928 43 745

Arbeidssted
Skippergata 16A
9008 Tromsø

Org. nr: – Stillingsident: 4401887683

Frist
02/10/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen, samt kirkebyggene og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte, bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte.

Menighetene på Kvaløya består av soknene Hillesøy, Kvaløy og Sandnessund. Menighetene strekker seg fra Hillesøy/Sommarøy i sør til Rebbenesøy i nord. I 2019 ble det gjennomført 98 gudstjenester og 52 andakter på Kvaløya, i tillegg til dåp, vielser og begravelser.

Hillesøy og Kvaløy kirker har begge mekaniske orgler fra Vestlandske orgelverksted, med henholdsvis åtte og seks stemmer.