Frist
14/09/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Leder

Musikk i Innlandet

Til denne nyopprettede organisasjonen søker vi nå:

LEDER for Musikk i Innlandet

Vi søker deg som har ambisjoner og evner til å være en drivkraft for utvikling av en offensiv, ny musikksatsing i Innlandet og som kan være selve navet for samarbeid og aktivitet i næringen!

Lederen skal ha øverste ansvar for det løpende arbeidet i organisasjonen, med følgende hovedarbeidsområder;

  • Lede utvikling av den kunstneriske musikkproduksjonen og være en katalysator i musikklivet
  • Tilrettelegge for kunstnerisk aktivitet i samarbeid med utøvere på musikkfeltet
  • Sette i gang programmering av virksomheten
  • Jobbe tett med musikkbransjen, offentlige myndigheter, media og relevante samarbeidsaktører

Leder ansettes på åremål i en periode på 4 år, med mulighet for forlengelse. Stillingen rapporterer til styret. Det vil igangsettes rekruttering av en administrativ leder og en produsent når øverste leder er tilsatt. Begge disse stillingene vil rapportere til leder.

Vi søker pådriveren som vil skape det som trengs, men som ikke finnes for musikklivet i regionen! Du er en kreativ gründertype og en modig strateg med store ambisjoner på vegne av bransjen og hva man kan få til med en slik satsning. Du har innsikt og et stort nettverk i bransjen og svært gode relasjonelle ferdigheter. Du har relevant kompetanse og erfaring fra kulturliv og oppbygging/ drift, som gir deg troverdighet i rollen.

Har du energi, kraft og pågangsmot til å utvikle og bygge opp denne unike satsingen for musikknæringen i Innlandsregionen? Vi diskuterer gjerne denne muligheten med deg!

Du er hjertelig velkommen til å ta en uforpliktende prat! Kontakt våre rådgivere i The Assessment Company AS, Amund Kristiansen på telefon 917 18 762 eller Hege Langfeldt på telefon 959 31 434. Du kan også ta kontakt med styreleder Randi Eek Thorsen telefon 905 07 478 for en prat om stillingen.

Bli kjent med The Assessment Company AS

Om arbeidsgiveren

Musikk i Innlandet er nå etablert for å videreutvikle det profesjonelle musikklivet i Innlandet.

Formålet med satsingen er å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i Innlandet fylke. Målet er å oppnå flere gode produksjoner, stimulere til nyskaping, styrke kunstnerisk samarbeid og formidling samt legge til rette for bedre livsbetingelser for profesjonelle musikere og andre som arbeider i musikkbransjen: produsenter, komponister, teknikere og arrangører. En levende og aktiv musikkbransje skal også stimulere det frivillige musikklivet og bidra til at flere vil se på musikk som en mulig yrkesvei og utdanningsløp. Musikk i Innlandet skal produsere musikk av høy kvalitet, i alle sjangre og for alle aldersgrupper. Satsningen er lokal, men initiativ om nasjonalt og internasjonalt samarbeid vil være en styrke.

Musikk i Innlandet er et samfunnsnyttig AS, heleid av Innlandet fylkeskommune, og med eget styre. Musikk i Innlandet skal administreres fra Gjøvik.

Frist
14/09/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid