Frist
10/09/2021

Søknad leveres
post@unofnord.no

Område


Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

UNOF Nord-Norge – er den nordligste kretsen til De Unges Orkesterforbund (UNOF). UNOF er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5 400 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 175 lokale orkestre. I kretsen Nord-Norge er det 20 orkestre fordelt på Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard med ca 400 aktive orkestermedlemmer. Kretsen driver i tillegg orkesteret Ung Symfonietta Nord (USN) som et regionstilbud for ungdommer i alderen 12 – 20 år. UNOF Nord-Norge jobber aktivt for å hjelpe og utvikle orkesteraktiviteter, med fokus på samspill.Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Produsent og musikkonsulent

De Unges Orkesterforbund (UNOF) Nord-Norge

Vår nåværende konsulent og produsent slutter, og vi søker etter ny

PRODUSENT OG MUSIKKONSULENT

i 50% fast stilling med hovedansvar for drift og utvikling av UNOF Nord-Norge. Kretsen er inne i en god utvikling både med tanke på medlemmer og aktivitet. Stillingen består av to likeverdige deler. Del en som konsulent for medlemsorkestrene, drift og utvikling av kretsen, del to som produsent med ansvar for drift og utvikling av orkesteret USN.

Arbeidsoppgaver del 1:
• Daglig ansvar for drift og utvikling av UNOF Nord-Norge
• Medlemsservice til orkestrene og rekruttering av nye medlemsorkestre
• Bistand til søknader, bookinger og gjennomføring av seminarer og prosjekter
• Gjennom et tett samarbeid med kretsstyret forme kretsens ansikt utad
• Videreutvikle og gjennomføre langsiktig strategi for UNOF Nord-Norge
• Forberede saker og delta på styremøter / regionsmøter i kretsen, samt delta på ledersamlinger og landsmøter nasjonalt.

Arbeidsoppgaver del 2:
• Hovedansvar for drift og utvikling av Ung Symfonietta Nord
• Praktisk gjennomføring av orkestersamlingene (helgesamlinger)
• Rekruttering av deltakere til orkesteret
• Holde tett dialog med dirigenter og instruktører
• Videreutvikle vårt samarbeid med kulturskolene og orkestrene i regionen

Vi tilbyr:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Fritt arbeidssted innen Nord-Norge, (men det er en fordel om du holder til i nærheten av et av våre aktive orkestermiljøer). https://orkester.no/finn-orkester/
• Fleksibel arbeidstid. En del reiser og ubekvem arbeidstid er en del av jobben
• Muligheter for å være med og utvikle orkesterlivet i Nord-Norge videre
• Stillingen lønnes som konsulent (stillingskode 1065)
• Egen pensjonssparing med gode vilkår

Vi søker en person som har:
• Gode samarbeidsevner, handlekraft og selvstendig initiativ
• Evner til og liker å jobbe med ungdommer
• Evner til å håndtere tidvis hektiske arbeidsperioder
• Relevant utdanning eller tilsvarende realkompetanse
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Kunnskap om eller erfaring med ett eller flere av følgende fagområder: konsertproduksjon, musikkfaglig kompetanse (gjerne fra orkester), erfaring fra organisasjonsarbeid og/eller prosjektledelse.

Skriftlig søknad sendes innen 10. september 2021 til epost: post@unofnord.no eller De Unges Orkesterforbund, Møllergata 39, 0179 OSLO

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Espen Johansen, espen@unofnord.no, tlf. 90571071 (9 – 16), eller styreleder Darrow Vinogradov, epost: leder@unofnord.no

Frist
10/09/2021

Søknad leveres
post@unofnord.no

Område


Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

UNOF Nord-Norge – er den nordligste kretsen til De Unges Orkesterforbund (UNOF). UNOF er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5 400 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 175 lokale orkestre. I kretsen Nord-Norge er det 20 orkestre fordelt på Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard med ca 400 aktive orkestermedlemmer. Kretsen driver i tillegg orkesteret Ung Symfonietta Nord (USN) som et regionstilbud for ungdommer i alderen 12 – 20 år. UNOF Nord-Norge jobber aktivt for å hjelpe og utvikle orkesteraktiviteter, med fokus på samspill.