Frist
28/07/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 900 elevplasser innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som avdeling kulturskolen, avdeling ressurssenter, avdeling E6 medieverksted og avdeling interkultur. Virksomheten har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole, har egen plan Veksthuset og har et politisk vedtak på vår opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Velkommen til Fredrikstad!

En av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

  • 20% fast stilling.

Kulturskolen i Fredrikstad jobber i dag med utviklingen av breddeprogram, blant annet i samarbeid med barnehage og skole/SFO. I den forbindelse søker vi nå ny kompetanse til virksomheten.

Når du blir ansatt som kulturskolelærer i breddeprogram får du ansvar for å undervise elever på forskjellige breddeprogramtilbud. Undervisningen utføres skole, barnehage og andre samarbeidspartneres lokaler. Stillingen innbefatter også planlegging og forberedelse av undervisning, egenutvikling, faglig utviklingsarbeid, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du vil være sentral i arbeidet med å utvikle kulturskolens breddeprogram, sammen med avdelingsleder.

Vi søker etter en dyktig medarbeider til å gi musikktilbud i vår nye satsning «Super – SFO, Kulturskolen + SFO = SANT».
Super – SFO er et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og skole, hvor barn på 3.trinn i SFO skal få et kulturskoletilbud i SFO tiden. Undervisningen vil foregå i gruppe, og tilbudet skal styrke barns kreative evner gjennom nye kunstneriske impulser, utfoldelse og opplevelse.

Stillingen er ledig for tiltredelse 16. august 2021. Intervju vil holdes i uke 32.

Kvalifikasjonskrav

  • Du har minimum tre års kunstfaglig utdanning med pedagogikk, eller musikkterapeutisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene i stillingen.
  • Du behersker norsk som undervisningsspråk.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Du har bred kompetanse innen musikkfaget, som kan komplimentere vårt eksisterende tilbud.
  • Du har gode samarbeidsevner, er fleksibel, løsningsorientert og kreativ.
  • Du har erfaring fra og metode for å undervise i gruppe innen musikk, gjerne fra barnehage eller skole.
  • Du har sertifikat tilsvarende klasse B.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
Muligheter til å påvirke utviklingen av breddeprogram som et nytt satsningsområde ved Kulturskolen.
Ansatte disponerer iPad som arbeidsverktøy.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønnsopplysninger

Du tilsettes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Kontakter

John Einar Halvorsrød
Kulturskolerektor
E-post: johhal@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 97073988

Charlotte Winsvold Andersen
E-post: chawin@fredrikstad.kommune.no

Generelt

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post mamo@fredrikstad.kommune.no.

Spørsmål om stillingen rettes til kulturskolerektor John Einar Halvorsrød, tlf. 97073988 eller e-post
johhal@fredrikstad.kommune.no eller Charlotte Winsvold Andersen, avd.leder ressurssenter, mobil 95043290, chawin@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Frist
28/07/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 900 elevplasser innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som avdeling kulturskolen, avdeling ressurssenter, avdeling E6 medieverksted og avdeling interkultur. Virksomheten har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole, har egen plan Veksthuset og har et politisk vedtak på vår opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Velkommen til Fredrikstad!

En av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev