Frist
28/07/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 900 elevplasser innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som avdeling kulturskolen, avdeling ressurssenter, avdeling E6 medieverksted og avdeling interkultur. Virksomheten har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole, har egen plan Veksthuset og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Velkommen til Fredrikstad!

En av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

  • 40% vikariat.

Den vi søker får ansvar for å undervise elever på forskjellige nivåer i jazzdans og barnedans. Stillingen innbefatter planlegging og forberedelse av undervisning, egenutvikling, faglig utviklingsarbeid, prosjekt- og forestillingsarbeid. Undervisningen utføres primært i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer.

Kvalifikasjonskrav

  • Du har minimum tre års kunstfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen.
  • Du har fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Relevant arbeidserfaring kan kompensere for formell utdanning.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Du har erfaring med å undervise barn og ungdom.
  • Du har gode samarbeidsevner, er opptatt av kvalitet og langsiktig utvikling.
  • Du har bred kompetanse innen dansefaget, som kan komplimentere vårt eksisterende tilbud.
  • Du har erfaring med forestillingsarbeid.
  • Du behersker norsk som undervisningsspråk.
  • Du har god helse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
Muligheter til å påvirke utviklingen av et spennende fagområde, organisert i egen fagavdeling for dans og nysirkus.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dersom søker ønsker kan det vurderes å dele stillingen.
Stillingen er ledig for tiltredelse 18.august 2021 og har varighet frem til 31.12.2021 med mulighet for forlengelse.

Lønnsopplysninger

Du tilsettes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Kontakter

Lasse Michael Houmark
Avdelingsleder
E-post: lashou@fredrikstad.kommune.no
Tlf arbeid: 68959674

John Einar Halvorsrød
Kulturskolerektor
E-post: johhal@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 97073988

Generelt

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lasse Michael Houmark, tlf. 95853097 eller e-post: lashou@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Frist
28/07/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 900 elevplasser innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som avdeling kulturskolen, avdeling ressurssenter, avdeling E6 medieverksted og avdeling interkultur. Virksomheten har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole, har egen plan Veksthuset og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Velkommen til Fredrikstad!

En av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev