Frist
01/08/2021

Søknad leveres
kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Folldal kirkelige fellesråd består av to sokn og har tre kirker. I staben har vi prest, kantor (ledig), to kirketjenere, fagarbeider, menighetssekretær(ledig) og kirkeverge. Trosopplæringsarbeid ligger til alle stillingene.

Nasjonalparkkommunen Folldal ligger nord i Østerdalen og grenser mot Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kommunen har om lag 1550 innbyggere.

Vi har landets høyestliggende kommunesenter 713 moh., her finnes butikker, næringsliv og turisme. For øvrig går Nasjonal Turistveg Rondane gjennom bygda. Mulighetene for friluftsliv er tilnærmet ubegrenset. Her varierer det fra snilt hverdagsterreng nær sentrum til topper på over 2000 meter. Vi har et godt tilrettelagt sti- og løypetilbud sommer som vinter. Folldal kommune har et trygt og godt oppvekstmiljø, med full barnehagedekning, en nyere skole/flerbrukshus og mange aktiviteter både innen idrett, kultur og musikk.

Folldal kirkelige fellesråd tilhører Nord-Østerdal prosti i Hamar bispedømme.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Folldal kirkelige fellesråd har ledig en 50% stilling som organist/kantor. Stillingen kan om ønskelig kombineres med en 20% stilling som menighetssekretær hos fellesrådet.

Vår tidligere kantor har kombinert stillingen med pianolærerstillinger i kulturskolene i Folldal og Alvdal kommuner. Disse stillingene er nå også ledig. Organist/kantor- og pianolærerstillingene kan sees i sammenheng.

Hovedoppgaver organist

 • planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med prest
 • bidra til å utvikle gudstjenesten og styrke menighetssangen sammen med stab og frivillige
 • bidra til utvikling av kirkemusikk i soknet, herunder arrangere konserter i samarbeid med regionens øvrige kulturtilbud, samt delta i trosopplæring
 • ha ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkens instrumenter og utstyr
 • utvikle et kirkemusikalsk tilbud utover de ordinære gudstjenestene
 • delta på stabsmøter

Ønskede kvalifikasjoner organist

 • har kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant musikkutdanning
 • kan se sin tjeneste i et menighetsbyggende perspektiv
 • bidrar til å utvikle kirkemusikken i soknet i tråd med lokal kultur og tradisjon
 • har evne til å samarbeide med kolleger og menighet
 • er medlem i Den norske kirke
 • disponerer egen bil og førerkort klasse B
 • helge- og kveldsarbeid må påregnes
 • god fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • lønns- og tilsettingsvilkår hjemlet i KA’s tariff
 • politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlig skikkethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold med hyggelige kollegaer, stor takhøyde og vekt på utvikling og samhandling
 • Lønn etter avtale
 • Tariffestede pensjon- og forsikringsordninger (pensjonsordning i KLP)
 • En kommune med rikt musikkliv og en kulturskole rangert som en av de beste i landet

Fellesrådet står fritt til å lyse stillingen ut på nytt. Spørsmål om stillingen kan rettes til sokneprest Jon Olav Ryen, tlf. 62491000/90012378 eller kirkeverge Solveig R. Elgevasslien, tel: 62491000/97472767

Søknad med CV og 2 referanser sendes til Folldal kirkelige fellesråd, e-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Frist
01/08/2021

Søknad leveres
kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Folldal kirkelige fellesråd består av to sokn og har tre kirker. I staben har vi prest, kantor (ledig), to kirketjenere, fagarbeider, menighetssekretær(ledig) og kirkeverge. Trosopplæringsarbeid ligger til alle stillingene.

Nasjonalparkkommunen Folldal ligger nord i Østerdalen og grenser mot Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kommunen har om lag 1550 innbyggere.

Vi har landets høyestliggende kommunesenter 713 moh., her finnes butikker, næringsliv og turisme. For øvrig går Nasjonal Turistveg Rondane gjennom bygda. Mulighetene for friluftsliv er tilnærmet ubegrenset. Her varierer det fra snilt hverdagsterreng nær sentrum til topper på over 2000 meter. Vi har et godt tilrettelagt sti- og løypetilbud sommer som vinter. Folldal kommune har et trygt og godt oppvekstmiljø, med full barnehagedekning, en nyere skole/flerbrukshus og mange aktiviteter både innen idrett, kultur og musikk.

Folldal kirkelige fellesråd tilhører Nord-Østerdal prosti i Hamar bispedømme.