Frist
10/09/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon. Et vanlig år er det over 300 forestillinger og konserter i Operaen, med ca 370 000 besøkende, inkludert formidling. DNO&B er en mangfoldig arbeidsplass med vel 630 ansatte fra 40 nasjoner fordelt på 40 ulike yrkesgrupper.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Utvalgte kandidater inviteres til prøvespill 25. og 26. oktober 2021.

Obligatoriske oppgaver ved prøvespill:

A.Lebedjev; Concerto in one movement, frem til kadens.

Orkesterutdrag til 1.runde: (disse ligger som pdf på operaen.no)

– R.Wagner; Das Rheingold

– J.Haydn; Die Schöpfung (Skapelsen)

– O.Respighi; Fountains of Rome

 

Øvrige orkesterutdrag blir lagt ut på www.operaen.no i andre halvdel av august.

Stillingen innebærer plikt til kontrabasstrombone og barokktrombone/sackbut.

Grunnet koronasituasjonen kan det bli aktuelt med obligatorisk innsending av video av repertoar til 1. runde. Beslutning om dette vil bli tatt ved søknadsfristens utløp. Frist for innsending av video vil da settes til 17. september. Kandidater som inviteres til videre prøvespill vil få beskjed om dette senest 27. september.

Prøvespillsprosessen vil også kunne omfatte utprøving i orkester og intervju.

Tiltredelse: etter avtale

Vi kan tilby:

Faglige utfordringer og hyggelige kolleger
Pensjons- og gruppelivsforsikring
Stillingen lønnes etter tariffavtalen mellom DNO&B Creo/FTS/NTL/NLL/NITO

Info:

Spørsmål om stillingen kan etter 5.august rettes til: ressursplanlegger Lotte Gordon, +47 404 01 343, e-post: lotte.gordon@operaen.no

Stillingen rapporterer til orkestersjef.

Den Norske Opera & Ballett ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.

Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.

Frist
10/09/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon. Et vanlig år er det over 300 forestillinger og konserter i Operaen, med ca 370 000 besøkende, inkludert formidling. DNO&B er en mangfoldig arbeidsplass med vel 630 ansatte fra 40 nasjoner fordelt på 40 ulike yrkesgrupper.