Frist
15/08/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/09/2021 Kl. 19.30

Oslo

Oslo Operafestival BARNEOPERA

19/09/2021 Kl. 14:00

Oslo

Oslo Operafestival HÅKON KORNSTAD & REZA

19/09/2021 Kl. 17:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

21/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Professor/ dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i klassisk sang

Universitetet i Agder

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag er det ledig en fast 50-100% stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klassisk sang, tilknyttet Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for visuelle og sceniske fag og Institutt for rytmisk musikk.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk utdanner fremtidens musikere og musikkpedagoger. Instituttet arbeider både med formidling av den klassiske musikktradisjonen, men utdanner også musikklærere og musikkpedagoger som arbeider innenfor mange sjangere. Instituttet tilbyr studier i utøvende klassisk musikk både på bachelor- og masternivå. Vi er en del av fakultetets ph.d.-program. Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk er aktive innenfor både akademisk og kunstnerisk forskning og vi har spesielt fokus på forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning.

Klassisk musikkimprovisasjon i tidlig musikk og samtidsmusikk vil framover være «signaturemne» i studieprogrammene på bachelor og master.

Arbeidsoppgaver

Stillingen omfatter undervisning i sang hovedinstrument på årsstudiet i musikk, bachelor og masternivå. Undervisning i kammermusikk/samspill, metodikk og fag-administrative oppgaver er også aktuelt.

Det tildeles FoU-tid etter søknad. Den som ansettes i stillingen vil bli tilknyttet FoU-plattformen KiK – Kunst i kontekst, og det forventes en aktiv deltakelse i en av forskningsgruppene.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det kreves vitenskapelig og/eller kunstnerisk og pedagogisk kompetanse i samsvar med etablert standard på fagfeltet.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

 • Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyt nivå etter internasjonal standard.
 • Allsidig og bred repertoarkompetanse.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.
 • Sterke nasjonale og internasjonale kontakter og nettverk innen fagområdet.
 • Bred erfaring og dokumenterte gode resultater fra arbeid med sangundervisning på høyere nivåer.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved tilsetting. I tillegg er det ønskelig med gode språkkunnskaper i ett eller flere av språkene tysk, italiensk eller fransk.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker en stemmepedagog med en bred tilnærming til sangundervisningen, som kan tilføre nye impulser til arbeidet med sangpedagogikk og utvikling av morgendagens sangere. Vi ønsker at den som tilsettes skal kunne bidra i arbeid med utvikling av utdanningene på bachelor- og masternivå i henhold til vedtatte satsinger og strategier ved universitet, fakultet og institutt. Her er nytenkning og utvikling av nye studentaktive arbeids- og læringsformer viktig, og formidlingsaspektet sterkt vektlagt.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på personlige egenskaper. Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å kunne arbeide selvstendig, målrettet og ryddig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter
 • moderne fasiliteter
 • et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 689 600 – 825 900 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 689 600 – 825 900 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 594 300 – 702 100 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 594 300 – 702 100 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 553 500 – 650 300 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil normalt bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen«.

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider, lyd- og/eller videoinnspillinger
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren bes om å gi en systematisk oversikt over kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner, utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Kandidaten bes også beskrive motivasjon og tanker omkring sangundervisning på universitetsnivå. Som vedlegg til søknaden bes kandidaten om å sende inn lyd- eller videoinnspillinger som dokumentasjon på kunstneriske kvalifikasjoner.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

instituttleder Birte Myhrstad, tlf.38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post
birte.myhrstad@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.no

Frist
15/08/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev