Frist
27/06/2021

Søknad leveres
jan.boutera@ah.kirken.no

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 minutter fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve «det gode liv» sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene, og et kapell. Staben består av kirkeverge, assisterende kirkeverge, driftsleder, 4 kantorer, 7 kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere, menighetspedagog, 3 trosopplærere, 2 menighetssekretærer, diakonimedarbeider, diakon, miljøarbeider og 4 prester. Staben er fordelt på kontorer i Aurskog, Løken og Bjørkelangen.Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig 80% fast stilling som kantor /organist /kirkemusiker. For tiden er tjenestested Setskog og Bjørkelangen sokn.

Arbeidsoppgaver:
• Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med prest og andre involverte.
• Medvirke i kirke-/skolesamarbeid, institusjonsarbeid og trosopplæring.
• Spille til andakter, konfirmasjonssamlinger o.l.
• Planlegge og gjennomføre korarbeid og konsertvirksomhet, og andre arrangementer i samarbeid med kollegaer, frivillige og menighetsråd.
• Ansvar for kirkenes instrumenter.

Kvalifikasjoner:
• Kantorutdanning jf utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer.
• Annen relevant utdanning blir vurdert.
• Trives med arbeid blant barn og unge.
• Allsidig i musikalske uttrykksformer.
• Beherske orgel, piano og sang.
• Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:
• Du er engasjert, kreativ, og ønsker å bidra til å videreutvikle det musikalske arbeidet i menighetene.
• Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert.
• Du er positiv, initiativrik og nytenkende.
• Du må være kontaktskapende og relasjonsbyggende.
• Du er fleksibel og løsningsorientert.
• Personlige egnethet og evnen til samarbeid vil bli særlig vektlagt.

Annet:
• Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.
• Tilfredsstillende politiattest må fremlegges, jf trossamfunnslovens §20.
• Kvelds- og helgearbeid må påregnes.
• Må disponere egen bil.

Vi tilbyr:
• Engasjerte og faglig dyktige kollegaer.
• Kontorplass på Bjørkelangen kirkekontor.
• Fleksibel arbeidstid.
• Spennende, givende og allsidige arbeidsoppgaver.
• Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor KA’s hovedtariffavtale.
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Det blir lagt opp til prøvespill i Bjørkelangen kirke i forbindelse med intervju til stillingen.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:
Kirkeverge /daglig leder Jan Boutera
Tlf: 47978421 /22
E-post: jan.boutera@ah.kirken.no

Søknad med CV sendes:
Aurskog-Høland kirkelig fellesråd
Østre Blixrud vei 7
1940 Bjørkelangen
eller per e-post til:
jan.boutera@ah.kirken.no

Frist
27/06/2021

Søknad leveres
jan.boutera@ah.kirken.no

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 minutter fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve «det gode liv» sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene, og et kapell. Staben består av kirkeverge, assisterende kirkeverge, driftsleder, 4 kantorer, 7 kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere, menighetspedagog, 3 trosopplærere, 2 menighetssekretærer, diakonimedarbeider, diakon, miljøarbeider og 4 prester. Staben er fordelt på kontorer i Aurskog, Løken og Bjørkelangen.