Frist
14/06/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Engasjement
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt har i over 90 år preget norsk musikkliv og drives av en privat stiftelse med offentlig støtte. Med sin kontinentale struktur og sine oppsiktsvekkende resultater har Barratt Due en unik posisjon i norsk musikkliv.

Barratt Due er i dag internasjonalt ledende innen talentutvikling og er i sterk vekst. Skolen har over 600 elever og studenter fordelt på 3 avdelinger; Musikkskolen & Musikk på Majorstuen skole, Unge Talenter og Høyskolen. I tillegg kommer de nye virksomhetsområdene Senter for talentutvikling Barratt Due og mentorprogrammet Crescendo. Barn, unge og studenter undervises under ett og samme tak, i samsvar med grunnleggernes motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodium».

Musikkskolen Barratt Due har underavdelingene Musikkbarnehagen, Instrumentalundervisningen 6-9 år, Orkesterplass og Musikk på Majorstuen skole. Våre lærere er utøvere på høyt nivå og erfarne pedagoger med kompetanse i fordypning fra nybegynneropplæring, grunnskolealder, videregående skoles alder og på høyskolenivå. Vi kan love en givende arbeidsplass hvor elevens utvikling og kvalitet i undervisningen er høyt verdsatt og gitt gode vekstvilkår.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Hovedinstrumentlærer cello

Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Er du den rette læreren for våre elever? Elevene ved Musikk på Majorstuen skole er svært motiverte for å satse på klassisk musikk og vi søker etter lærere som kan bidra til at fellesskapet og den enkelte elev når sine mål.

Vi bygger et profesjonsfellesskap med kompetansevariasjon gjennom flere lærere på det enkelte hovedinstrument for å kunne møte elevene i deres ulike utviklingsstadier, gi mulighet for lærerbytte i løpet av skoleløpet og bidra med sin spisskompetanse.

Vi har ledig 20% engasjement i hovedinstrument cello ved Barratt Due musikkinstitutt. Stillingen er for tiden ved avdeling Musikkskolen, Musikk på Majorstuen skole, med tiltredelse 1.8.2021. Stillingen inngår i avdelingens seksjon stryk, og rapporterer til avdelingsleder.

 

Arbeidsoppgaver

Undervisning

 • Hovedinstrument cello
 • Ev. samspill/kammermusikk/interpretasjon/prosjekter
 • Undervisningsoppgaver tildeles ut fra elevtall- og behov, faglige behov og komplementær kompetanse i virksomhetens profesjonsfellesskap

Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

 • Planlegge og vurdere undervisning i henhold til lokal læreplan, strategiske vedtak og handlingsplaner for å nå oppsatte mål
 • Bidra til videreutvikling av skolens og tilbudets kvalitet
 • Felles planlegging, for- og etterarbeid
 • Individuell oppfølging av eleven i samarbeid med elevens foresatte, andre lærere og Majorstuen skole
 • Rekrutteringsarbeid
 • Ev. opptaksprøver og annet relevant arbeid

Eget individuelt arbeid

 • Egenøving
 • Individuell planlegging, for- og etterarbeid
 • Faglig oppdatering

 

Kvalifikasjoner

 • Høyt utøvende nivå med erfaring fra profesjonelt musikkliv nasjonalt/internasjonalt
 • Kompetanse i undervisning av talentfulle elever i aldergruppen 10-16 år
 • Musikkutdannelse på universitets-/høyskolenivå og resultater fra pedagogisk arbeid
 • Undervisningen foregår på norsk

Personlige egenskaper

 • Motivasjon til videreutvikling av profesjonsfellesskapene ved Barratt Due musikkinstitutt og Majorstuen skole
 • Bevisst forhold til rollen som lærer, kollega og medarbeider
 • Bevisst sitt ansvar for relasjonens kvalitet i samarbeidet med elever og foresatte
 • Evne og gjennomføringskraft til å jobbe selvstendig og samarbeide for å skape god læring

Barratt Due musikkinstitutt

 • Har et sterkt fagmiljø med høy nasjonal og internasjonal anerkjennelse
 • Har et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Tilbyr lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Ligger sentralt i Oslo

Utvalgte søkere vil bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Det kreves politiattest fra den som tilbys stillingen, etter lovhjemmel om politiattest: Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Les om Musikkskolen Barratt Due og Musikk på Majorstuen på www.barrattdue.no

Frist
14/06/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Engasjement
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt har i over 90 år preget norsk musikkliv og drives av en privat stiftelse med offentlig støtte. Med sin kontinentale struktur og sine oppsiktsvekkende resultater har Barratt Due en unik posisjon i norsk musikkliv.

Barratt Due er i dag internasjonalt ledende innen talentutvikling og er i sterk vekst. Skolen har over 600 elever og studenter fordelt på 3 avdelinger; Musikkskolen & Musikk på Majorstuen skole, Unge Talenter og Høyskolen. I tillegg kommer de nye virksomhetsområdene Senter for talentutvikling Barratt Due og mentorprogrammet Crescendo. Barn, unge og studenter undervises under ett og samme tak, i samsvar med grunnleggernes motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodium».

Musikkskolen Barratt Due har underavdelingene Musikkbarnehagen, Instrumentalundervisningen 6-9 år, Orkesterplass og Musikk på Majorstuen skole. Våre lærere er utøvere på høyt nivå og erfarne pedagoger med kompetanse i fordypning fra nybegynneropplæring, grunnskolealder, videregående skoles alder og på høyskolenivå. Vi kan love en givende arbeidsplass hvor elevens utvikling og kvalitet i undervisningen er høyt verdsatt og gitt gode vekstvilkår.