Frist
06/06/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Privat
Firma
Engasjement
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kirsten Flagstad Festival er en årlig vokalfestival med forankring i den klassiske musikktradisjonen, med formål om å vitalisere og aktualisere kulturarven fra Kirsten Flagstad. Festivalen arrangeres i juni i Hamar og omegn, og på programmet står konserter, kunstutstillinger og et samtaleprogram med en tydelig kvalitetsprofil. Det arrangeres også konserter gjennom året utenfor festivalperioden. Festivalen samarbeider med lokale, nasjonale og internasjonale utøvere og organisasjoner/institusjoner for å skape store sang- og musikkopplevelser for alle aldersgrupper.Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Daglig leder

Kirsten Flagstad Festival

Kirsten Flagstad Festival ønsker seg en inspirerende og samlende leder. Vi er på jakt etter en visjonær og ambisiøs person som har gode kommunikasjonsferdigheter og som brenner for å videreutvikle festivalen som et viktig kulturbidrag i Hamaregionen.

Festivalen drives i stor grad på dugnad, og vår nye daglig leder må derfor klare å motivere og skape engasjement i det viktige frivillig-apparatet. Rollen krever også tett og god kontakt med næringslivet i regionen. Daglig leder må trives med utadrettet virksomhet, og bør ha erfaring med musikk og kulturbransjen, samt myndighetskontakt.

Daglig leder har det totale administrative og økonomiske ansvaret for organisasjonens drift og utvikling. Festivalen har en liten organisasjon med daglig leder og en kunstnerisk leder, som begge rapporterer direkte til styret.
For å lykkes som daglig leder må du være strukturert og ha stor gjennomføringskraft. Det er også avgjørende at du har strategiske ferdigheter og klarer å videreutvikle festivalen sammen med kunstnerisk leder. Du har god økonomisk teft til å få mye ut av begrensede ressurser og erfaring fra budsjettoppfølging er et krav. Kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og kontraktsarbeid er en viktig del av stillingen. Derfor er gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk en forutsetning.

Ønsket erfaring:

  • God kjennskap til det klassiske musikkfeltet
  • Programmeringsforståelse innen musikk- og kulturbransjen
  • Erfaring fra prosjektledelse og produsentoppgaver vil telle positivt.
  • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
  • Erfaring med kommunikasjonsarbeid med bruk av digitale kanaler
  • Erfaring med budsjettoppfølging
  • Relevant høyere utdanning. Manglede formell bakgrunn kan oppeveis av solid realkompetanse.

Vi tilbyr en svært spennende og utfordrende stilling i en festivalorganisasjon i god utvikling. Stillingen er 60 % med en åremålsperiode på 3 år fra 1. september 2021, med mulighet for forlengelse.

Arbeidstid og -sted utenfor festivalen er fleksibel. Du må påregne til dels svært hektiske og arbeidskrevende perioder og en god del møtevirksomhet i Hamarregionen.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne as, Gro Møllerstad, tlf. 915 59 752.
Går inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad.

Frist
06/06/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Privat
Firma
Engasjement
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Kirsten Flagstad Festival er en årlig vokalfestival med forankring i den klassiske musikktradisjonen, med formål om å vitalisere og aktualisere kulturarven fra Kirsten Flagstad. Festivalen arrangeres i juni i Hamar og omegn, og på programmet står konserter, kunstutstillinger og et samtaleprogram med en tydelig kvalitetsprofil. Det arrangeres også konserter gjennom året utenfor festivalperioden. Festivalen samarbeider med lokale, nasjonale og internasjonale utøvere og organisasjoner/institusjoner for å skape store sang- og musikkopplevelser for alle aldersgrupper.