Frist
24/05/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Firma
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt har i over 90 år preget norsk musikkliv og drives av en privat stiftelse med offentlig støtte. Med sin kontinentale struktur og sine oppsiktsvekkende resultater har Barratt Due en unik posisjon i norsk musikkliv.

Barratt Due er i dag internasjonalt ledende innen talentutvikling og er i sterk vekst. Skolen har over 600 elever og studenter fordelt på 3 avdelinger; Musikkskolen & Musikk på Majorstuen skole, Unge Talenter og Høyskolen. I tillegg kommer de nye virksomhetsområdene Senter for talentutvikling Barratt Due og mentorprogrammet Crescendo. Barn, unge og studenter undervises under ett og samme tak, i samsvar med grunnleggernes motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodium».

Musikkskolen Barratt Due har underavdelingene Musikkbarnehagen, Instrumentalundervisningen 6-9 år, Orkesterplass og Musikk på Majorstuen skole. Våre lærere er utøvere på høyt nivå og erfarne pedagoger med kompetanse i fordypning fra nybegynneropplæring, grunnskolealder, videregående skoles alder og på høyskolenivå. Vi kan love en givende arbeidsplass hvor elevens utvikling og kvalitet i undervisningen er høyt verdsatt og gitt gode vekstvilkår.Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Er du den rette læreren for våre elever? Elevene ved Musikk på Majorstuen skole er svært motiverte for å satse på klassisk musikk og vi søker etter lærere som kan bidra til at fellesskapet og den enkelte elev når sine mål.

Vi bygger et profesjonsfellesskap med kompetansevariasjon gjennom flere lærere på det enkelte hovedinstrument for å kunne møte elevene i deres ulike utviklingsstadier, gi mulighet for lærerbytte i løpet av skoleløpet og bidra med sin spisskompetanse.

Vi har ledig en fast, 17% stilling som leder/dirigent for strykeorkester for aldergruppen 8-10 år, kalt Barneorkesteret Barratt Due. Eleven deltar i Barneorkesteret i 3. og 4. klasse, men eleven kan være yngre hvis eleven allerede har spilt to år.
Orkesteret øver kl. 10.00-12.00 hver lørdag i skoleåret og deltar på to-fire konserter per semester. I enkelte perioder deltar orkesteret også i prosjekter, forestillinger, konsertserier og seminarer. Orkestrenes leder/dirigent samarbeider i avdelingen, på tvers av avdelinger og med hovedinstrumentlærere, andre ledere/dirigenter, og elever og foresatte i det daglige. Leder/dirigent samarbeider med styret i orkesteret om organisering av orkesteret, semesterplan og aktiviteter.

Stillingen er for tiden ved avdeling Musikkskolen, med tiltredelse 1.8.2021. Stillingen inngår i avdelingens seksjon stryk, og rapporterer til avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver

Undervisning

 • Planlegging, direksjon og gjennomføring av Barneorkesterets aktiviteter
 • Undervisningsoppgaver tildeles ut fra elevtall- og behov, faglige behov og komplementær kompetanse i virksomhetens profesjonsfellesskap

Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

 • Planlegge og vurdere undervisning i henhold til lokal læreplan, strategiske vedtak og handlingsplaner for å nå oppsatte mål
 • Bidra til videreutvikling av skolens og tilbudets kvalitet
 • Felles planlegging, for- og etterarbeid
 • Rekrutteringsarbeid
 • Ev. opptaksprøver og annet relevant arbeid

Eget individuelt arbeid

 • Egenøving
 • Individuell planlegging, for- og etterarbeid
 • Faglig oppdatering

Kvalifikasjoner

 • Høyt utøvende nivå med erfaring fra profesjonelt musikkliv
 • Kompetanse i undervisning av talentfulle elever i aldergruppen 8-10 år
 • Musikkutdannelse på universitets-/høyskolenivå og resultater fra pedagogisk arbeid
 • Undervisningen foregår på norsk

Personlige egenskaper

 • Motivasjon til videreutvikling av profesjonsfellesskapene ved Barratt Due musikkinstitutt
 • Bevisst forhold til rollen som lærer, kollega og medarbeider
 • Bevisst sitt ansvar for relasjonens kvalitet i samarbeidet med elever og foresatte
 • Evne og gjennomføringskraft til å jobbe selvstendig og samarbeide for å skape god læring

Barratt Due musikkinstitutt

 • Har et sterkt fagmiljø med høy nasjonal og internasjonal anerkjennelse
 • Har et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Tilbyr lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Ligger sentralt i Oslo

Kontakt

Liv Andersen
Leder Musikk på Majorstuen & Musikkskolen
E-mai: liv.andersen@bdm.no
90931012

Scott Rogers
Nestleder Musikk på Majorstuen & Musikkskolen
E-mail: scott.rogers@bdm.no
90475793

Utvalgte søkere vil bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Prøveundervisning / Intervju: 10.06.2021

Det kreves politiattest fra den som tilbys stillingen, etter lovhjemmel om politiattest: Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Les om Musikkskolen Barratt Due og Musikk på Majorstuen på www.barrattdue.no

Frist
24/05/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Firma
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt har i over 90 år preget norsk musikkliv og drives av en privat stiftelse med offentlig støtte. Med sin kontinentale struktur og sine oppsiktsvekkende resultater har Barratt Due en unik posisjon i norsk musikkliv.

Barratt Due er i dag internasjonalt ledende innen talentutvikling og er i sterk vekst. Skolen har over 600 elever og studenter fordelt på 3 avdelinger; Musikkskolen & Musikk på Majorstuen skole, Unge Talenter og Høyskolen. I tillegg kommer de nye virksomhetsområdene Senter for talentutvikling Barratt Due og mentorprogrammet Crescendo. Barn, unge og studenter undervises under ett og samme tak, i samsvar med grunnleggernes motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodium».

Musikkskolen Barratt Due har underavdelingene Musikkbarnehagen, Instrumentalundervisningen 6-9 år, Orkesterplass og Musikk på Majorstuen skole. Våre lærere er utøvere på høyt nivå og erfarne pedagoger med kompetanse i fordypning fra nybegynneropplæring, grunnskolealder, videregående skoles alder og på høyskolenivå. Vi kan love en givende arbeidsplass hvor elevens utvikling og kvalitet i undervisningen er høyt verdsatt og gitt gode vekstvilkår.