Frist
04/06/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Organisering, visjon og verdier

Kulturhuset er organisert som del av Virksomhet Kultur og idrett som også inkluderer kulturkontoret, kulturskolen, bibliotek og avdeling for idrett.

I virksomheten jobber det om lag 100 ansatte med høy faglig kompetanse og fokus på å gi god service. Tilrettelegging for gode opplevelser og økt deltagelse i kultur- og idrettslivet for hele kommunens befolkning står sentralt.

Kulturhuset – visjon
Kulturhusets visjon bygger på kommunens visjon: Skapende – Varmere – Grønnere:

Skapende Moss Kulturhus skaper opplevelser som beriker og berører. Kulturhuset er regionens kulturelle kraftsenter og møteplass.

Varmere Kulturhuset skal være arena for kunst- og kulturuttrykk formidlet av lokale, nasjonale og internasjonale kulturaktører og gjenspeile og inkludere mangfoldet i befolkningen.

Grønnere Kulturhuset skal være et miljøfyrtårn og være fremtidsrettet i sin miljøprofil.

Kulturhusets verdier
Kulturhuset skal presentere et helhetlig tilbud til alle innbyggere, tilby fellesskap for alle og muligheter for den enkelte.

Kulturhuset møter utfordringer ved å være fremtidsrettet og innovative. Kulturhuset er samlende for kulturlivet gjennom å opptre lyttende og involverende.

Kulturhuset er opptatt av begreper som: Respekt, toleranse, kompetanse og engasjement. Kulturhuset kjennetegnes ved et synlig vertskap preget av gjestfrihet og raushet.

Vi tilbyr

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Pensjonsavtale i  KLP


Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturhusleder

Moss kommune

Moss Kulturhus består av Parkteatret og Samfunnshuset. I 2018 og 2019 gjennomgikk begge husene en totalrenovering og er nå topp moderne kulturscener.

Moss Kulturhus skal være byens fremste kulturleverandør, et lokomotiv for det nasjonale og lokale kulturlivet og et naturlig samlingspunkt for de store begivenhetene.

Nå er vårt kulturhus på jakt etter en dyktig leder! Kulturhusleder har kunstnerisk ansvar for kulturhuset, personal- og økonomiansvar. Moss Kulturhus har fem ansatte og er en avdeling i virksomhet for kultur og idrett.

Kulturhusleder rapporterer til kultursjefen og utgjør en viktig brikke av lederteamet sammen med leder for kulturskolen, leder for biblioteket og leder for idrett.

Stillingen er fast heltidsstilling og ledig fra 1. oktober.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for driften av kulturhusdelen i Moss og for kommunens bruk av huset. Dette innebærer kontakt med brukerne, booking av rom, programmering, markedsføring, avtaler med involverte parter, rigging og klargjøring for utleie i samarbeid med øvrige ansatte.
 • Fag-, budsjett- og økonomiansvar i tråd med kommunens delegeringsreglement.
 • Oppfølging av kommunalt lov- og avtaleverk
 • Personalansvar.
 • Skape og utvikle gode samarbeidsarenaer med ulike kulturmiljøer og næringer i og rundt Moss.
 • Fokus på kvalitet i alle ledd.

Arbeidstid
Stillingen kan medføre kvelds- og helgearbeid.

Arbeidssted
Adresse er p.t. Storgaten 25, Moss

Stillingsbrøk
100%

Er det deg vi ser etter?

Som leder av kulturhuset er du utviklings- og resultatorientert, har bred kunstfaglig forståelse og gode lederegenskaper.

Du forstår verdien av samarbeid og sørger for ansvarlig drift, bred publikumsapell, en attraktiv og inkluderende arbeidsplass.

Du er kulturelt nysgjerrig, en god nettverksbygger og en samlende leder både internt og eksternt.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra høyskole eller universitet, på minimum bachelornivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Har ledererfaring og kan vise til gode resultater fra tidligere arbeid.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • arrangementserfaring og/eller annen relevant erfaring
 • gode IT-kunnskaper
 • erfaring med kultur som inkluderingsarena

Personlige egenskaper

 • Kulturinteressert og engasjert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, ryddig og strukturert

Personlig egnethet vektlegges

 

Frist
04/06/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Organisering, visjon og verdier

Kulturhuset er organisert som del av Virksomhet Kultur og idrett som også inkluderer kulturkontoret, kulturskolen, bibliotek og avdeling for idrett.

I virksomheten jobber det om lag 100 ansatte med høy faglig kompetanse og fokus på å gi god service. Tilrettelegging for gode opplevelser og økt deltagelse i kultur- og idrettslivet for hele kommunens befolkning står sentralt.

Kulturhuset – visjon
Kulturhusets visjon bygger på kommunens visjon: Skapende – Varmere – Grønnere:

Skapende Moss Kulturhus skaper opplevelser som beriker og berører. Kulturhuset er regionens kulturelle kraftsenter og møteplass.

Varmere Kulturhuset skal være arena for kunst- og kulturuttrykk formidlet av lokale, nasjonale og internasjonale kulturaktører og gjenspeile og inkludere mangfoldet i befolkningen.

Grønnere Kulturhuset skal være et miljøfyrtårn og være fremtidsrettet i sin miljøprofil.

Kulturhusets verdier
Kulturhuset skal presentere et helhetlig tilbud til alle innbyggere, tilby fellesskap for alle og muligheter for den enkelte.

Kulturhuset møter utfordringer ved å være fremtidsrettet og innovative. Kulturhuset er samlende for kulturlivet gjennom å opptre lyttende og involverende.

Kulturhuset er opptatt av begreper som: Respekt, toleranse, kompetanse og engasjement. Kulturhuset kjennetegnes ved et synlig vertskap preget av gjestfrihet og raushet.

Vi tilbyr

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Pensjonsavtale i  KLP