Frist
15/05/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

Asker kulturskole har om lag 2 000 elevplasser og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. Asker kommune er en såkalt direktekommune i Den kulturelle skolesekken, og ansvaret for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle barnehagesekken og Den kulturelle spaserstokken er lagt til kulturskolen. Kulturskolen administrerer også dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Asker kulturskole søker rådgiver/saksbehandler, fast 100 % stilling

Kulturskolen søker rådgiver/saksbehandler med solid erfaring fra offentlig forvaltning. Du liker å jobbe analytisk og har bred erfaring med utredningsarbeid, saksbehandling og planarbeid innen offentlig forvaltning. Vi søker deg som også har innsikt og erfaring fra kunst- og kulturfeltet, særlig innen kulturskole og Den kulturelle skolesekken.

Som rådgiver vil du gjennomføre utredningsarbeid, utarbeide strategiske og operative planer og politiske saker samt fasilitere interne og eksterne prosesser. Du vil koordinere og bidra i kulturskolens kvalitetsarbeid og århjulsprosesser, saksbehandle i kulturskolens administrasjon og virke som lederstøtte for kulturskolens lederteam.

Arbeidssted er i Asker sentrum.

Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Planarbeid, knyttet til utvikling av strategiske og operative planer som
  temaplaner, virksomhetsplaner og utviklingsplaner, samt
  medvirkningsarbeid knyttet til disse
 • Utarbeide saker for administrativ og politisk behandling
 • Koordinering av kulturskolens årshjulprosesser
 • Kvalitetsarbeid – koordinere og følge opp kvalitetssystemet, herunder prosesser og rutiner i kulturskolen
 • Saksbehandling i kulturskolens administrasjon
 • Lederstøtte
 • Andre administrative oppgaver kan etter behov tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse fra høgskole eller universitet på masternivå
 • relevant erfaring med saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • erfaring med medvirkningsprosesser
 • erfaring med utarbeidelse og behandling av saksfremlegg for politisk behandling
 • erfaring fra utviklingsarbeid og planarbeid innenfor kulturfeltet
 • erfaring med utvikling av prosesser, kvalitets- og forbedringsarbeid
 • erfaring med samskapende prosesser
 • god kjennskap til kulturskolens samfunnsoppdrag, virksomhet og opplæringstilbud
 • svært gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • svært gode digitale ferdigheter

Unntak fra kvalifikasjonskravene kan bli gitt dersom kandidaten har betydelig relevant erfaring fra fagfeltet.

Vi søker deg som

 • har interesse for kunst, kultur og kulturskoleopplæring for barn og unge
 • ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen
 • har god forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon
 • jobber strukturert og kan ha flere baller i luften
 • er utviklings- og endringsorientert
 • er positiv og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner og ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • er initiativrik, selvgående og kreativ
 • trives å jobbe sammen med andre, men også kan jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • stort fagmiljø i kulturskolen
 • lønn etter Asker kommune sitt lønn- og stillingsregulativ
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Lenke til elektronisk søknadsskjema via Ledige Stillinger i Asker kommune: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/jobb-hos-oss/

Kontaktperson

Eli Engstad Risa, avdelingsleder, mobil: 932 11 623, eli.engstad.risa@asker.kommune.no

https://www.asker.kommune.no

Frist
15/05/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

Asker kulturskole har om lag 2 000 elevplasser og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. Asker kommune er en såkalt direktekommune i Den kulturelle skolesekken, og ansvaret for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle barnehagesekken og Den kulturelle spaserstokken er lagt til kulturskolen. Kulturskolen administrerer også dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev