Frist
09/05/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Mo i Rana er sete for flere store og sentrale kulturinstitusjoner som Nordland teater, Sydsamisk teater, Nasjonalbiblioteket og Nordland fylkesbibliotek. Kulturskolens eget profesjonelle ensemble, KammerRana, består av seks distriktsmusikere og er viktig i kommunens musikkliv.

Ballettmiljøet i kommunen er et av landsdelens sterkeste. Som festivalby har Mo i Rana de siste årene utviklet seg til å bli sentral, med festivaler innenfor mange sjangre, spredt utover hele året. Kommunen har ellers et aktivt og mangfoldig kulturliv som bl.a. omfatter korps på høyt nasjonalt nivå, en rekke ulike kor og et mangfoldig kunstmiljø.

Rana kommune er en kommune i vekst, med flere spennende etableringer på gang, der bygging av storflyplass og Freyrs etablering av batterifabrikk er de to største. Mo i Rana vil oppleve en betydelig befolkningsvekst i årene som kommer, og oppvekst og kultur vil være sentrale aktører for å gi gode tilbud til tilflyttere.Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Rektor

Rana kulturskole

(2. gangs utlysning) (2021/131)

Ved avdeling for Oppvekst og kultur i Rana kommune er det ledig

 • 100% stilling som rektor i kulturskolen.

Rektor ved Rana kulturskole går over i ny jobb, og vi søker hennes etterfølger. Vi søker en tydelig, samarbeidsorientert, kreativ og engasjert kulturskolerektor med gode lederegenskaper og evne til god økonomistyring. God digital kompetanse er ønskelig.

Rana kulturskole er en fagavdeling i kulturavdelingen, og rektor inngår i kultursjefens ledergruppe. Undervisning i kulturskolen foregår i dag innenfor fagene musikk, drama og visuell kunst. Det ytes dirigenttjenester til kor og korps, og distriktsmusikerne leverer musikertjenester. Rektor har faglig, pedagogisk, økonomisk og administrativt ansvar, inkludert personalansvar, for driften av kulturskolen. Rana kulturskole består av 15,6 årsverk fordelt på 19 ansatte og har ca. 400 elever.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig høyere utdanning, fortrinnsvis innen kunst-/kulturfag
 • Praktisk pedagogisk utdanning
 • Relevant lederutdanning
 • Lengre, relevant ledererfaring kan veie opp for manglende lederutdanning
 • Minimum 3 års erfaring fra kulturskole eller annen relevant virksomhet
 • God kjennskap til og forståelse for arbeid på kulturområdet generelt

Vi ønsker deg som:

 • jobber målrettet og strukturert
 • er løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • kan jobbe selvstendig
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • er flink til å bygge nye relasjoner og styrke de eksisterende
 • er en god lagspiller
 • er fleksibel og interessert i utviklingsarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et kreativt arbeidsmiljø
 • engasjerte medarbeidere
 • gode arbeidslokaler
 • gode pensjonsavtaler
 • lønn etter kompetanse og intern lønnsstruktur

Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som må legges ved i søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
kultursjef Hilde Rokkan, tlf. 75 14 60 02, mobil 480 06 269 eller e-post hilde.rokkan@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Rana kommune, kulturavdelingen

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.

Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse.

Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø.

Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

Frist
09/05/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Mo i Rana er sete for flere store og sentrale kulturinstitusjoner som Nordland teater, Sydsamisk teater, Nasjonalbiblioteket og Nordland fylkesbibliotek. Kulturskolens eget profesjonelle ensemble, KammerRana, består av seks distriktsmusikere og er viktig i kommunens musikkliv.

Ballettmiljøet i kommunen er et av landsdelens sterkeste. Som festivalby har Mo i Rana de siste årene utviklet seg til å bli sentral, med festivaler innenfor mange sjangre, spredt utover hele året. Kommunen har ellers et aktivt og mangfoldig kulturliv som bl.a. omfatter korps på høyt nasjonalt nivå, en rekke ulike kor og et mangfoldig kunstmiljø.

Rana kommune er en kommune i vekst, med flere spennende etableringer på gang, der bygging av storflyplass og Freyrs etablering av batterifabrikk er de to største. Mo i Rana vil oppleve en betydelig befolkningsvekst i årene som kommer, og oppvekst og kultur vil være sentrale aktører for å gi gode tilbud til tilflyttere.Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev