Frist
15/04/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Molde kommune er med sine 32000 innbyggere den største kommunen i romsdalsregionen. Vi er nok mest kjent for roser, jazz og fotball, men er minst like stolte av høyt utdanningsnivå og god folkehelse i befolkningen. Kommunen har et rikt kulturliv og et ekspansivt og variert næringsliv. Molde kommune er i positiv utvikling. Vi samarbeider med næringslivet, akademia og lag og organisasjoner for å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn.
Med umiddelbar nærhet til høye fjell, dype fjorder og åpent hav innbyr molderegionen til unike og allsidige naturopplevelser året rundt.Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer sang

Molde kulturskole

Det er ledig 100% fast stilling som kulturskolelærer med hovedvekt på sang / kor.

Beskrivelse av arbeidssted

Molde kulturskole har ca 1500 elevplasser innen dans, kunst, musikk og teater. Skolen har bl.a. ansvar for undervisning av alle utøvende fag på Utdanningsprogram for musikk, dans, drama ved Molde vgs samt all kulturskoleundervisning i Gjemnes kommune. Kulturskolen samarbeider nært med kommunens frivillige kulturliv og bidrar bl.a. med dirigenter, instruktører og instrumentallærere. Skolen samarbeider også med kommunens øvrige tjenestetilbud og med profesjonelle kulturinstitusjoner. Kulturskolen har nye flotte lokaler midt i Molde sentrum og desentraliserte undervisningsbaser med gode arbeidsforhold i Midsund, Eidsvåg og Batnfjordsøra.

Hovedoppgaver

Undervisning i sang — både individuelt og i gruppe, i både kulturskole og videregående skole, samt oppgaver for det frivillige kulturlivet vil utgjøre hovedvekten av stillingen. Andre undervisningsoppgaver kan legges til etter nærmere behov og/eller kompetanse. Kulturskole for alle er vår visjon. Det betyr at vi innretter våre tilbud og vår undervisning til ulike aldersgrupper og til personer med ulike forutsetninger. Kulturskolen samarbeider med andre tjenesteområder i kommunen (skole, SFO, barnhage, ressurstjeneste, omsorgstjenester o a). Som kulturskolelærer er du med å bidra inn i et bredt sett av oppgaver.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker etter en person med musikkfaglig utdanning innen sang på høgskolenivå.
  • Formell pedagogisk kompetanse er i tillegg en forutsetning for fast ansettelse i Molde kulturskole.
  • Personlige egenskaper som evne til god kommunikasjon, samarbeid, engasjement og fleksibilitet vektlegges.

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
  • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Annet

  • Søker må kunne legge fram politiattest.
  • Søker må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Den som blir ansatt bør ha sertifikat og disponere bil.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Marit Ingvild Aas, Tlf: 71111520, Mobil 91885684, Epost: ingvild.aas@molde.kommune.no

Frist
15/04/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Molde kommune er med sine 32000 innbyggere den største kommunen i romsdalsregionen. Vi er nok mest kjent for roser, jazz og fotball, men er minst like stolte av høyt utdanningsnivå og god folkehelse i befolkningen. Kommunen har et rikt kulturliv og et ekspansivt og variert næringsliv. Molde kommune er i positiv utvikling. Vi samarbeider med næringslivet, akademia og lag og organisasjoner for å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn.
Med umiddelbar nærhet til høye fjell, dype fjorder og åpent hav innbyr molderegionen til unike og allsidige naturopplevelser året rundt.