Frist
06/04/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kantor

Søndre Slagen menighet
Tønsberg kirkelige fellesråd

Tønsberg kirkelige fellesråd har ledig 100% stilling som kantor i Søndre Slagen sokn.

Kantor i Søndre Slagen sokn vil ha ansvar for å delta i og utvikle menighetens kirkemusikalske arbeid.
Menigheten ønsker en person som kan lede og utvikle sang- kor- og musikkarbeid for hele menigheten, både i gudstjenestelivet og i øvrige menighetsaktiviteter

Søndre Slagen menighet har tre kirker, Søndre Slagen kirke, Vallø kirke og Husøy kirke. Mesteparten av menighetens arbeid foregår i Søndre Slagen kirke.

Kantor inngår i menighetens stab som er lokalisert i menighetskontoret ved Søndre Slagen kirke. Staben består av en sokneprest, to kapellaner, to kantorer, kirketjener, undervisningsleder, diakon og trosopplærer.
Kantor inngår i det kirkemusikalske arbeidet i fellesrådet, og blir en del av kantornettverket «Klingende kirkelandskap».

Arbeidsoppgaver

 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Planlegge og gjennomføre konserter og andre arrangement i samarbeid med kollegaer, frivillige og menighetsrådet
 • Medvirke i skole-kirke- og institusjonsarbeid
 • Gi støtte til menighetens øvrige virksomhet og inngå i tverrfaglige satsninger
 • Spille til kirkelige handlinger i hele fellesrådsområdet etter turnus
 • Lede kor og delta i menighetens øvrige korarbeid.
 • Tilsyn med kirkenes instrumenter

Menigheten ønsker en kantor som

 • er en allsidig kirkemusiker, som kan ivareta klassiske kirkemusikktradisjoner og nyere musikkformer.
 • kan medvirke i trosopplæringen.
 • kan lede band i tilknytning til kor og gudstjenester
 • er engasjert og liker å drive arbeid med frivillige

Du

 • er selvstendig og strukturert
 • har gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • er inspirerende, engasjert og kreativ

Annet

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
 • Kvalifikasjonskrav er kirkemusikalsk utdanning i henhold til tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantorer.
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting
 • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Det blir lagt opp til prøvespill i forbindelse med intervju til stillingen. Dette er berammet til 14.april.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Aktuelle søkere vil bli kontaktet og innkalt til intervju.

Søknadsfrist er 6.april 2021. Kun søknader som kommer inn via Webcruiter vil bli vurdert. Antall vedlegg begrenses til det som er relevant for stillingen.

Se www.kirken.no/tonsberg og www.sondreslagen.no for mer informasjon om fellesrådet og menigheten.

Frist
06/04/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside