Frist
26/03/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Prosjektleder for nasjonalt kompetansesenter

Arrangement og aktiv fritid, Drammen kommune

Har du lyst til å styrke mangfoldet i kulturlivet? 

Drammen kommune jobber for et mangfoldig, relevant og engasjerende kulturliv for alle.

Vi søker en ambisiøs, engasjert og trygg prosjektleder for INTERKULTUR, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som skal videreutvikle prosjekter knyttet til mangfold i kulturlivet.

INTERKULTUR produserer kulturopplevelser i Drammen kommune og har status som nasjonalt kompetansesenter for mangfold og flerkulturell formidling. INTERKULTUR samler, styrker og deler kompetanse og kunnskap om flerkulturell innholdsproduksjon og publikumsutvikling i kulturlivet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

INTERKULTUR inngår i Virksomhet Arrangement og Aktiv fritid i Drammen kommune.

100% prosjektstilling med 1 års varighet med mulighet for forlengelse ved videre finansiering av prosjektet.

Hovedsakelig dagtidsarbeid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Tiltredelse: Snarest.

Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne til å søke.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder får du ansvar for å koordinere og utvikle faglig innsats i INTERKULTUR, herunder koordinere arbeidet internt, og med våre partnere. Du får ansvaret for å følge opp tilskuddsgivere, søknader og økonomi, samt faglig oppfølging av mangfoldsarbeidet i Drammen kommune.

Arbeidsoppgavene er:

 • Koordinere den daglige driften av INTERKULTUR som produksjonsenhet:
  – Koordinere arbeidet med produksjonsteamet ( som består av produsenter/kulturrådgivere)
  – Søke tilskudd og rapportere på resultater
  – Bistå kommunens arbeid med å styrke mangfoldet i kulturlivet.
  – Økonomioppfølging og kvalitetssikring
 • Lede og utvikle INTERKULTUR kompetansesenter:
  – Lede strategisk og operasjonelt arbeid for nasjonalt kompetansesenter
  – Samle og formidle metoder og faglig arbeid på feltet
  – Drive foredrags- og rådgivningsvirksomhet i hele landet, sammen med teamet
  – Bidra til prosjektutvikling og oppfølging av nåværende FoU prosjekt om effektstudier, pluss annen FoU
  – Være koordinator for mangfoldsnettverket (nettverket består av aktører som har kulturelt mangfold som en av sine hovedoppgaver)
  – Ha dialog mot eksterne aktører som Kulturrådet (nasjonal koordinator for mangfold i kultursektoren) og Viken fylkeskommune.
  – Bidra til kompetansebygging lokalt, regionalt og nasjonalt innenfor mangfold i kulturlivet
  – Delta på relevante konferanser og seminarer

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyere utdanning  innenfor et eller flere av disse områdene; prosjektledelse, samfunnsfag, flerkulturelt arbeid, kunst og kulturarbeid.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Dokumentasjon på dette legges ved søknad.

 • Erfaring (min. 3-5 år):
  – Solid prosjektledererfaring
  – Allsidig kulturarbeid og kulturutvikling
  – Erfaring med budsjett/økonomiarbeid og tilskudd
  – Mangfoldskompetanse og kjennskap til eksisterende kompetanseaktører på mangfoldsområdet
  – FoU virksomhet
  – Flerkulturelt og internasjonalt arbeid
  – Kulturfaglig bakgrunn med interesse for mangfold
  – Gode ferdigheter i og kunnskap om IKT og digitale løsninger
  – Gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi søker deg med følgende personlige egenskaper:

 • Du er  innovativ og opptatt av å påvirke
 • Du brenner for at alle skal ha tilgang på et relevant og godt kultur- og fritidstilbud
 • Du er strukturert, selvstendig og kommuniserer godt
 • Du har gode samarbeidsevner og håndterer høyt arbeidspress
 • Du er en god nettverksbygger og liker å dele andres kunnskap

Vi tilbyr deg

 • Muligheten til å påvirke utviklingen og kompetansen på det arbeidet med mangfold i kulturlivet
 • En kreativ arbeidsplass med varierte arbeidsdager i et mangfoldig arbeidsmiljø
 • Et godt og inspirerende fagmiljø med fokus på utvikling
 • Meningsfull jobb med internasjonalt fokus
 • En by med internasjonalt miljø og kultur
 • Drammen kommunes gode pensjonsordninger

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Frist
26/03/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.