Frist
01/04/2021

Søknad leveres
post@fjordcadenza.com

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Privat
Firma
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Fjord Cadenza har blitt ei merkevare innan festivalar med klassisk fotfeste. Festivalen har hatt ei svært positiv utvikling dei seinaste åra og har eit svært stort potensial. Vi i Fjord Cadenza er ambisiøse og har til trass for avgrensa økonomiske rammer klart å synleggjere et enormt fokus på kunstnarisk kvalitet. Visjonen om at unge kan få utvikle seg i samspel med profesjonelle står sentralt. Festivalen er nyskapande og vil bidra til at det vert skapt ny musikk, samt til at klassisk musikk og tradisjonsmusikk blir gjort tilgjengeleg til nye publikum. INTRO-satsinga presenterer vidare konsertar for å introdusere sjangeren til barn og familiar.Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Festivalsjef

Fjord Cadenza

Verdas vakraste musikkfestival – Fjord Cadenza, søkjer

FESTIVALSJEF

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for dagleg drift
 • Gjennomføring og oppfølging av strategi
 • Strategiarbeid i tett samarbeid med festivalstyret
 • Organisasjonsutvikling
 • Kontakt med norske og internasjonale samarbeidspartnerar
 • Sponsorarbeid og marknadsføring
 • Økonomiansvar

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning
 • Erfaring frå økonomistyring
 • Kjennskap til og engasjement for kulturfeltet

Personlege eigenskapar

 • Systematisk, strategiske evner, teft og gjennomføringsevne
 • Trivast både med å samarbeide og å leie, og er ein god relasjonsbyggjar
 • Er fleksibel, glad i nye utfordringar og har stor arbeidskapasitet
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Spennande leiarutfordringar i kulturfeltet i ei åremålsstilling på 4 år
 • Moglegheit til å utvikle en unik og spennande kulturaktør
 • Dyktig festivalstyre med brei erfaring
 • Engasjerte og dyktige frivillige

Søknadsfrist 1. april. Tiltreding i 50-100% stilling og lønn etter avtale.

Spørsmål knytt til stillinga kan rettast til styreleiar Hallgeir Øvrebust (e-mail: hallgeir@fjordcadenza.com, telefon 9157 3363)

Søknad og CV sendast elektronisk til post@fjordcadenza.com

Frist
01/04/2021

Søknad leveres
post@fjordcadenza.com

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Privat
Firma
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Fjord Cadenza har blitt ei merkevare innan festivalar med klassisk fotfeste. Festivalen har hatt ei svært positiv utvikling dei seinaste åra og har eit svært stort potensial. Vi i Fjord Cadenza er ambisiøse og har til trass for avgrensa økonomiske rammer klart å synleggjere et enormt fokus på kunstnarisk kvalitet. Visjonen om at unge kan få utvikle seg i samspel med profesjonelle står sentralt. Festivalen er nyskapande og vil bidra til at det vert skapt ny musikk, samt til at klassisk musikk og tradisjonsmusikk blir gjort tilgjengeleg til nye publikum. INTRO-satsinga presenterer vidare konsertar for å introdusere sjangeren til barn og familiar.