Frist
31/03/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå innen disse hovedområdene. Det faglige miljøet er aktivt i utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling. Kunsthøgskolen i Oslo holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Operahøgskolens oppgave er å utdanne operasangere. Skolen har sammen med Norges musikkhøgskole og Den Norske Opera og Ballett ansvar for operautdanningen i Norge, og utgjør sammen med avdelingene Teaterhøgskolen og Dans et dynamisk scenekunst miljø, som har ni scener og en profesjonell sceneteknisk stab til disposisjon.

Avdelingen har 12 ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland og 24 studenter fordelt på årsstudium og masterutdanning.Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Dekan ved avdeling Operahøgskolen

Kunsthøgskolen i Oslo

Vi søker en dekan med entusiasme for og kompetanse innen opera som kan videreutvikle Operahøgskolens fagtilbud i henhold til de strategier som er trukket opp av avdelingen og Kunsthøgskolen.

Dekan inngår i Kunsthøgskolens ledergruppe. Stilingen er et åremål på 4 år og er ledig fra 1.8.2021.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og administrativ ansvar og ledelse av avdelingen
 • Oppfølging av Operahøgskolens studieprogram
 • Fremme kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling
 • Utvikle og kvalitetssikre utdanningsvirksomheten
 • Ressursdisponering og økonomistyring
 • Bidra til at Kunsthøgskolen når de mål som er satt i strategisk plan
 • Lederansvar for avdelingens medarbeidere og ivareta deres medbestemmelse i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler Representere avdelingen utad og utvikle samarbeid med relevante aktører i feltet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant faglig og/eller kunstnerisk praksis på høyt nivå
 • Erfaring fra undervisning / veiledning fra fagområdet
 • Utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarende, innen relevante fagområder
 • Krav om ledererfaring, og dokumenterte resultater
 • Erfaring med økonomi og personalhåndtering
 • Evne til strategisk tenking
 • God kjennskap til og kontakter med operafeltet nasjonalt og internasjonalt
 • Beherske et nordisk språk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket på Kunsthøgskolen i Oslo er norsk

Det er ønskelig med:

 • Faglige kvalifikasjoner tilsvarende førstestillingskompetanse
 • Kunnskap om eller erfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner
 • Erfaring fra ped. / utdanningsfaglig ledelse
 • Relevant erfaring innenfor forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Sentrale personlige egenskaper vil derfor være gode lederegenskaper og evne til å opptre samlende. Den som ansettes må ha evne til strategisk og langsiktig tenkning, samt å bidra til å synliggjøre Operahøgskolens eksistens og kvaliteter utad.

Det er igangsatt en prosess for evaluering av organiseringen av institusjonen. Den som tilsettes må derfor være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på̊ Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Stillingen lønnes etter statens regulativ som dekan, stillingskode 1474, årslønn kr 817 000 – 910 000. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Fungerende rektor Markus Degerman kan kontaktes på tlf. +47 930 04 322, epost markdege@khio.no

Fung. høgskoledirektør Pål Stephensen kan kontaktes på tlf. + 47 415 05 415

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) kan rannover@khio.no kontaktes.

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens styre er ansettelsesmyndighet.

Søknad

Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a.

Frist
31/03/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Åremål
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå innen disse hovedområdene. Det faglige miljøet er aktivt i utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling. Kunsthøgskolen i Oslo holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Operahøgskolens oppgave er å utdanne operasangere. Skolen har sammen med Norges musikkhøgskole og Den Norske Opera og Ballett ansvar for operautdanningen i Norge, og utgjør sammen med avdelingene Teaterhøgskolen og Dans et dynamisk scenekunst miljø, som har ni scener og en profesjonell sceneteknisk stab til disposisjon.

Avdelingen har 12 ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland og 24 studenter fordelt på årsstudium og masterutdanning.