Frist
07/03/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Festspillene i Bergen fortsetter sin digitale satsing, og ønsker å utvikle formidlingen rundt strømmede arrangement. Vi søker derfor etter deg som kan bidra til å utvikle og gjennomføre denne delen av festivalen frem mot og under festivalen i 2021, og dermed sørge for at det strømmede innholdet blir enda mer interessant for et internasjonalt publikum og for nye publikummere som kanskje aldri har oppsøkt Festspillene tidligere.

Vi ønsker å vise frem Bergen, Vestlandet, de unike komponisthjemmene og folkene som bor her, i egne introduksjonsfilmer til arrangementene, og vi ønsker å skape sosiale digitale rom der både nye og tidligere publikummere kan treffes på helt nye måter, uten smitterisiko, for å kommunisere om kunsten og om været. Eller andre saker som opptar dem. Før den digitale forestillingen, i pausen og etterpå.

Vi håper dette trigger nettopp deg til å søke.

Eksempler på oppgaver

 • Skape et formidlingskonsept/rammeverk for den digitale festivalen og enkeltproduksjoner, med gjenkjennbar oppbygging og dramaturgi for sendingene.
 • Lage formidlingskonsepter og –tiltak i form av videoer som kan supplere arrangement som skal strømmes, eller inngå som en del av disse.
 • Intervjue/samtale med artister og andre. Skal fortrinnsvis være den som stiller spørsmål og driver praten fremover uten selv å være i fokus.
 • Skrive egne tekster, introduksjoner, intervjuspørsmål
 • Drive research og fremskaffe innhold
 • Identifisere historier og historiefortellere og sette sammen hensiktsmessige kreative konstellasjoner etter behov
 • Avklare rettigheter og ansvarsforhold i arbeidet med egne prosjekter
 • Budsjettering og kostnadskontroll
 • Levere en skriftlig rapport fra arbeidet etter gjennomført festival

Kunnskap/kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra medieproduksjon og kjennskap til ulike audiovisuelle formater
 • Kunnskap om produksjonsplanlegging, prosjektstyring og de ulike fasene i audiovisuelle produksjoner
 • Kunnskap om audiovisuell historiefortelling, ulike programformer og sjangre i profesjonell medieproduksjon
 • Kunnskap om kreative prosesser og ulike metoder for utvikling og kvalitetssikring av innhold for audiovisuelle produksjoner
 • Bør ha en særskilt interesse og nysgjerrighet for musikk for å kunne bidra med referansepunkter og gode vinklinger
 • Kan vurdere og evaluere audiovisuelle historier ut fra ulike kvalitetskriterier

Egenskaper

 • Glimt i øyet og evne til å formidle saklig og profesjonelt
 • Jobber selvstendig
 • Har journalistisk teft
 • Samarbeider godt
 • Behersker norsk og engelsk

100 % stilling

Periode: Tiltredelse–30. juni

Stillingen rapporterer til driftssjef, og jobber også tett sammen med programsjef i den innledende og kreative fasen og deretter med det digitale teamet i gjennomføringsfasen.

Frist
07/03/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Engasjement
Heltid

Nettside