Frist
14/03/2021

Søknad leveres
aina@ungikor.no

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer.

Ung i Kor Nord er regionledd av Ung i Kor, med ca. 19 medlemskor og 300 medlemmer i Nordland og Troms og Finnmark. Ung i Kor Nord er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Ung i Kor søker Daglig leder for Ung i Kor Nord

Til vårt regionkontor for Nordland og Troms og Finnmark, med kontorsted Bodø, søkes Daglig leder.

Ung i Kor Nord er inne i en spennende periode. Kontorstedet flyttes fra Tromsø til Bodø for at Ung i Kor Nord skal utvide sitt nettverk og nedslagsfelt. Ung i Kor ønsker å komme tett på og søke samarbeid med store, relevante kulturprosjekter som f.eks. Bodø2024 og Kulturkollektiv Bodø.


Om stillingen

Som Daglig leder for Ung i Kor Nord har du ansvar for driften av organisasjonen, samt planlegging og gjennomføring av alle prosjekter og arrangementer for våre medlemmer. Vi søker en initiativrik person med stort engasjement for utvikling av kor- og sangaktiviteter for barn og unge. Du må vise initiativ, kunne arbeide selvstendig og målrettet, være strukturert og ha gode samarbeidsevner. Det legges vekt på evne til strategisk tenkning, evne til å motivere andre, og skape aktivitet og vekst.

Du har et stort ansvar, men også stor tillit. Du vil få varierte, allsidige og spennende arbeidsoppgaver. Du må imidlertid være fleksibel på endring av oppgaver og at det vil i perioder vil være større arbeidsbelastning. Du jobber stort sett selvstendig, men har gode og tilgjengelige kolleger i Ung i Kor sin sentraladministrasjon, og de andre regionene. I tillegg vil du samarbeide tett med styret
og frivillige. 

Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet:

 • Overordnet ansvar for drift og utvikling av Ung i Kor Nord og dets prosjekter i samarbeid med organisasjonens styre
 • Planlegging, gjennomføring og etterarbeid av aktiviteter og arrangementer i regi av Ung i Kor Nord, herunder vokalfestival, vintersanghelg, sommersanguke, dirigentkurs, og annet som bestemmes av styret
 • Søknadsskriving, økonomi, budsjett og regnskap
 • Oppfølging og støtte for eksisterende medlemskor, samt bidra til rekruttering og etablering av nye kor
 • Kommunikasjonsarbeid og publisering på sosiale medier og nettside
 • Forberede og delta på styremøter for Ung i Kor Nord
 • Være bindeledd mellom sentralleddet og regionstyret 

Søker må være tilgjengelig for deltagelse og gjennomføring av arrangementet Sommersanguka i perioden 25.-29. juni 2021.

Kvalifikasjoner

 • Musikkfaglig og/eller korfaglig kompetanse
 • God kunnskap om og erfaring med organisasjonsarbeid/frivillighet
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av store og små arrangementer
 • Erfaring med økonomiarbeid, regnskap, budsjett og søknadsskriving
 • Erfaring med målgruppen vektlegges
 • Kjennskap til det frivillige musikkfeltet i Nord-Norge er en fordel

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og tar utfordringer på strak arm
 • Fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Gode kontaktskapende evner og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generell informasjon

 • Kontorsted: Bodø
 • Stillingsprosent: 50 %
 • Lønn etter avtale
 • Politiattest vil bli påkrevd før kontraktsignering.
 • Førerkort klasse B er en fordel

Søknadsfrist: 14.mars
Tiltredelse: snarest
Søknad + CV sendes elektronisk på e-post aina@ungikor.no

For spørsmål om stillingen kontakt nåværende Daglig leder i Ung i Kor Nord, Kjellaug Kornstad, på tlf. 469 61 265, eller på mail nord@ungikor.no.

Frist
14/03/2021

Søknad leveres
aina@ungikor.no

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer.

Ung i Kor Nord er regionledd av Ung i Kor, med ca. 19 medlemskor og 300 medlemmer i Nordland og Troms og Finnmark. Ung i Kor Nord er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.