Frist
28/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Stormen Konserthus er Bodøs møteplass og smeltedigel, en produksjonsbase og en markant kulturdynamo. Konserthuset byr på et variert og bredt publikumstilbud innenfor musikk og scenekunst med internasjonale- og lokale stjerner.

Stormen Konserthus åpnet dørene i 2014 i en berømt arkitektur i Kulturkvartalet. Konserthuset råder over fem scener, og har hvert år mer enn 110.000 gjester fordelt over ca. 700 aktiviteter.

Stormen Konserthus Bodø KF eies av Bodø Kommune og er en vesentlig aktør i realiseringen av kommunens kulturstrategi frem mot 2024, hvor Bodø er Europeisk Kulturhovedstad.Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Som et ledd i omorganiseringen av konserthusets virksomhet, utlyser vi en ny 100 % stilling som kommunikasjonssjef.

Kommunikasjonssjefen skal ha ansvaret for konserthusets merkevarebygging, samt utvikling av kommunikasjon- og markedsføringsstrategi. Stormen Konserthus skal utvikle en egen kunstnerisk profil, herunder egenproduksjon av musikk- og scenekunstproduksjoner.

Som kommunikasjonssjef blir du leder for konserthusets nye kommunikasjonsavdeling, og inngår i organisasjonens ledergruppe. Stillingen er underlagt direktøren.

Arbeidsoppgaver

Kommunikasjonssjefen skal sikre strategisk sammenheng og resultat i alle konserthusets kommunikasjonshandlinger, herunder:

  • Sikre at det til enhver tid er utarbeidet kommunikasjonsplaner med klart definerte mål, som understøtter innfrielsen av konserthusets formål, strategiske målsetninger og oppgaver.
  • Sikre sammenheng i alle former for intern og ekstern kommunikasjon i konserthuset, på en slik måte at konserthusets og Stormenkvartalets merkevare videreutvikles effektivt.
  • Sikre løpende planlegging og budsjettering av kommunikasjonsoppgaver
  • Være leder for ansatte i kommunikasjonsavdelingen.
  • Sikre god koordinering og godt samarbeid med konserthusets øvrige avdelinger.
  • Være rådgiver og sparringspartner for konserthusets ledelse i overordnede spørsmål om kommunikasjon og pressehåndtering.

Kommunikasjonsavdelingens oppgaver

Konserthusets nye kommunikasjonsavdeling er ansvarlig for alt arbeid med kommunikasjon, pressearbeid, PR, SoMe og markedsføring.

Kommunikasjonsavdelingen utvikler, og realiserer, overordnede kommunikasjons- og merkevarestrategier, med fokus på å skape økt synlighet, lojalitet og sikre de best mulige kommersielle betingelser for konserthusets virksomhet.

Kommunikasjonsavdelingen tilrettelegger og gjennomfører taktiske PR- og kommunikasjonsplaner, herunder pressearbeid, kommunikasjonskampanjer, annonsering, og markedsføring av eventer, konserter og forestillinger.

Avdelingen skal overvåke billettsalget og sørge for at hvert arrangement har en oppfølging som sikrer best mulig salg.

Avdelingen skal bidra aktivt til event og salg-avdeligens markedsarbeid med salg og utleie.

Utvikling og fremdrift

Kommunikasjonssjefen skal sikre kontinuerlig utvikling av konserthusets arbeid med kommunikasjon og merkevarebygging, herunder faglig utvikling hos kommunikasjonsavdelingens medarbeidere.

Kommunikasjonssjefen skal gjennom arbeidet i Stormen Konserthus og Stormenkvartalet bidra til å synliggjøre det samlede kulturtilbud i Bodø og til generell utvikling av interessen for kunst og kultur i Bodø og i regionen.

Kvalifikasjoner

Vår nye kommunikasjonssjef må ha flere års erfaring fra arbeid med strategisk kommunikasjon og markedsføring fra større virksomheter eller organisasjoner.

Vi ønsker at kommunikasjonssjefen bidrar til et markant løft i konserthusets kompetanse på feltet, og forventer søkere med solid teoretisk kunnskap og betydelig praktisk erfaring.

Erfaring fra kunst- og kulturbransjen er ikke avgjørende, men vil spille positivt inn i vurderingen av søkere.

Vi forventer at søkere kan dokumentere høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå̊, gjerne med en kombinasjon av kommunikasjons- og kulturfag.

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Lønn etter avtale.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktperson:

Petter Endsjø
Rådgiver, Hartmark Executive Search
908 33 050

Frist
28/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Stormen Konserthus er Bodøs møteplass og smeltedigel, en produksjonsbase og en markant kulturdynamo. Konserthuset byr på et variert og bredt publikumstilbud innenfor musikk og scenekunst med internasjonale- og lokale stjerner.

Stormen Konserthus åpnet dørene i 2014 i en berømt arkitektur i Kulturkvartalet. Konserthuset råder over fem scener, og har hvert år mer enn 110.000 gjester fordelt over ca. 700 aktiviteter.

Stormen Konserthus Bodø KF eies av Bodø Kommune og er en vesentlig aktør i realiseringen av kommunens kulturstrategi frem mot 2024, hvor Bodø er Europeisk Kulturhovedstad.