Frist
19/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Norwegian Centre for Traditional Music and Dance) (Sff) er en stiftelse som inkluderer et av Nord-Europas største arkiv for folkedans og folkemusikk. Stiftelsen får årlige driftstilskudd fra kulturdepartementet. Vi arbeider med forskning, samordning, forvaltning og formidling av folkemusikk og folkedans.

Sff er akkreditert rådgivende organisasjon (NGO) for UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv. Hovedformålet til Sff er «å fremje, verne og føre vidare norske folkemusikk? og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar».Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Kommunikasjons-koordinator

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Norsk senter for folkemusikk og folkedans har et ledig vikariat for en av våre medarbeidere i langtidssykefravær. Hos oss får du muligheten til å få innblikk i en spennende og variert virksomhet. Vikariatet vil inneholde nyetablerte arbeidsoppgaver innen kommunikasjon. Norsk senter for folkemusikk og folkedans er et ledende kompetansesenter innen folkemusikk og folkedans. Du får mulighet til å jobbe tett med våre fagfolk, og være med på å grave i vårt rikholdige arkiv som bare venter på at du skal bidra til å få skattene fram i lyset.

Du er selvstendig, initiativrik, nysgjerrig og flink til å omgås all slags folk. Dette er en jobb hvor du gjør litt av hvert, så du bør være utstyrt med en god porsjon allsidighet og fleksibilitet.

Ønsket oppstart snarest. Varighet 6-8 måneder med mulig forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med relasjonsbygging til omgivelsene
 • Bistå de faglig ansatte med å publisere og tenke kommunikasjonsfaglig
 • Kommunikasjonsaktivitet for prosjekter, utstillinger og vitenskapelig arbeid
 • Nettredaktør for nettsider, inkludert revisjon av dagens sider
 • Sosiale medier – innholdsproduksjon (tekst, video, foto) og generell oppfølgning av Facebook-sider og grupper, evt. også andre SoMe-kanaler
 • Noe pressearbeid
 • Ajourføre registre og holde oversikt over biblioteket
 • Andre oppgaver på senteret må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning tilsvarende minimum bachelor innen kommunikasjon eller journalistikk.
 • Erfaring med innholdsproduksjon
 • Erfaring med relasjonsarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for folkemusikk og folkedans
 • Erfaring med pressearbeid
 • Erfaring med nettsidearbeid

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og selvstendig
 • Fleksibel og positiv
 • Løsningsorientert
 • Jobbe godt med mange ulike typer mennesker
 • Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Lønn og vilkår

I stillingen som førstekonsulent kode 1408 vil du normalt lønnes fra statens lønnstrinn 42 – 55 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til pensjon.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til to relevante referanser

Spørsmål om stillingen

Ellen Krageberg
Direktør
Mobil: 911 42 611

Frist
19/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Norwegian Centre for Traditional Music and Dance) (Sff) er en stiftelse som inkluderer et av Nord-Europas største arkiv for folkedans og folkemusikk. Stiftelsen får årlige driftstilskudd fra kulturdepartementet. Vi arbeider med forskning, samordning, forvaltning og formidling av folkemusikk og folkedans.

Sff er akkreditert rådgivende organisasjon (NGO) for UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv. Hovedformålet til Sff er «å fremje, verne og føre vidare norske folkemusikk? og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar».