Frist
08/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Tønsberg er en kommune med 55.000 innbyggere. Etter kommunesammenslåingen i 2020, mellom Re og Tønsberg, kan Tønsberg by på både maritime opplevelser, et aktivt bysentrum og et rikt naturliv. Tønsberg kirkelige fellesråd er delt inn i ni sokn og har 14 kirker og kapell. Fellesrådet har 46 ansatte fordelt på 36 årsverk.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

ER DU DEN VI KAN FINNE TONEN MED?

Tønsberg kirkelige fellesråd har ledig 100% stilling som kantor/ menighetsmusiker i Slagen sokn med umiddelbar tiltredelse.

Kantor/ menighetsmusiker i Slagen sokn vil ha ansvar for å delta i og utvikle menighetens kirkemusikalske arbeid.

Vi søker en kreativ og ansvarsbevisst person, som kan forvalte det tradisjonelle, så vel som nye kirkemusikalske uttrykk. Vi tilstreber bredde i kompetansen, og menigheten ønsker en person som kan lede og utvikle sang- kor- og musikkarbeid for hele menigheten, både i gudstjenestelivet og i øvrige menighetsaktiviteter.

Det er ønske om vilje og evne til å samarbeide med lokale musikere og andre frivillige.

Vi ønsker en kantor/menighetsmusiker som ser verdien i aktiv deltakelse i menighetens samlede aktiviteter for alle aldre.

Slagen menighet har to kirker, Slagen kirke og Eik kirke, hver av dem med gudstjeneste ca. annenhver søndag.
Slagen kirke fra 1901 er lokalisert ved «Klokkeråsen» rett ved Oseberghaugen. Her ligger også kirkegården, og de fleste gravferder skjer herfra. Slagen kirke har et svært godt orgel, bygget i 1973. Eik kirke er en moderne kirke fra 1988 med kontorer og gode lokaler for variert aktivitet.

Kantor/menighetsmusiker inngår i en fagstab som er lokalisert til menighetskontoret på Eik. Staben består av en sogneprest, en kapellan, en kantor, en kirketjener, en menighetspedagog og en trosopplærer.

Kantor/ menighetsmusiker inngår i det kirkemusikalske arbeidet i fellesrådet, og blir en del av kantornettverket «Klingende kirkelandskap».

Arbeidsoppgaver

 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Planlegge og gjennomføre konserter og andre arrangement i samarbeid med kollegaer og menighetsrådet.
 • Medvirke i skole-kirke- og institusjonsarbeid
 • Gi støtte til menighetens øvrige virksomhet og inngå i tverrfaglige satsinger
 • Utføre oppgaver i hele fellesrådsområdet med kirkelige handlinger etter fastlagt turnus
 • Tilsyn med kirkens orgel og øvrige instrumenter

Kvalifikasjonskrav/ erfaring

 • Høyere musikkutdannelse, eventuelt annen relevant utdannelse
 • Erfaring og kompetanse i orgelspill
 • Erfaring fra korarbeid og samarbeid med andre musikere
 • Erfaring og interesse for menighetsarbeid knyttet til ulike aldersgrupper
 • Kjennskap til og erfaring fra flere musikksjangere
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsferdigheter
 • Evne til å rekruttere og utvikle medarbeidere i menighetene

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Være inspirerende, engasjert og kreativ

Annet

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting
 • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Det kan bli lagt opp til prøvespill i forbindelse med intervju til stillingen
 • Søker må kunne disponere egen bil i tjenesten.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Et levende kirkemusikals- og menighetsmiljø

Aktuelle søker vil bli kontaktet og innkalt til intervju.

Søknadsfrist er 8.februar 2021. Kun søknader som kommer inn via Webcruiter vil bli vurdert. Antall vedlegg begrenses til det som er relevant for stillingen.

Se www.kirken.no/tonsberg for hele annonsen.

Frist
08/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Tønsberg er en kommune med 55.000 innbyggere. Etter kommunesammenslåingen i 2020, mellom Re og Tønsberg, kan Tønsberg by på både maritime opplevelser, et aktivt bysentrum og et rikt naturliv. Tønsberg kirkelige fellesråd er delt inn i ni sokn og har 14 kirker og kapell. Fellesrådet har 46 ansatte fordelt på 36 årsverk.