Frist
14/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Den norske Forfatterforening (DnF) organiserer skjønnlitterære forfattere som skriver for voksne. Forfatterforeningen har rundt 700 medlemmer spredt over hele landet. Foreningen er Norges eldste kunstnerorganisasjon, stiftet i 1893. Foreningens formål er å fremme norsk litteratur og ivareta norske forfatteres interesser. Forfatterforeningen arbeider for forfatteres ytringsfrihet og at det skal finnes et mangfold av ytringer.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Norsk litteraturpolitikk har gjennom tiår lagt til rette for at lesere i Norge skal ha et stort utvalg boktitler å velge mellom. Forfatterforeningen har vært og vil fortsatt være en pådriver for norsk litteraturpolitikk. Som generalsekretær i Den norske forfatterforening får du mulighet til å jobbe med framtidas litteraturpolitikk og utforme rammer og avtaler som gjør det mulig å skrive og utgi en stor bredde av litteratur i Norge.

Vi søker en samlende og innsiktsfull generalsekretær som kan inspirere og videreutvikle organisasjonen sammen med styret. Kandidater må kunne vise til dokumenterte resultater fra relevante bransjer som organisasjoner, offentlig forvaltning, politikk, ledelse av kulturinstitusjoner, media eller akademia.
Det er en forutsetning at vår nye generalsekretær har solid samfunnsforståelse. Det er en fordel om vedkommende har innsikt i kulturbransjen generelt og kunnskap om litteraturpolitikk spesielt.

Arbeidsoppgaver:

 • I samarbeid med styreleder og styret videreutvikle DnFs strategier og arbeide aktivt og målrettet overfor organisasjonens mange samarbeidspartnere.
 • I samarbeid med styreleder og styret, bygge opp og utvikle kontakter med politikere, embetsverk og media.
 • Bistå og veilede forfatterne i saker av betydning for deres yrkesutøvelse, blant annet i forbindelse med kontraktsinngåelse/kontraktsbrudd eller skattespørsmål.
 • Lede foreningens administrative stab, herunder ha personalansvar og være økonomiansvarlig, samt stå for oppfølging av budsjett.
 • Ansvar for avtaler, kontrakter og forhandlinger, forberede og lede forhandlinger.
 • Være foreningens representant og inneha verv i norske og internasjonale samarbeidsorganisasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
 • Erfaring med avtaleverk og forhandlinger
 • Erfaring med å jobbe med juridiske problemstillinger
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid

Vi kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale

Informasjon om stillingen gis av vår rådgiver hos Hodejegerne AS, Gro Møllerstad, tlf. 915 59 752.
Gå inn på www.hodejegerne.no. for å legge inn søknad innen 14. februar

Frist
14/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Den norske Forfatterforening (DnF) organiserer skjønnlitterære forfattere som skriver for voksne. Forfatterforeningen har rundt 700 medlemmer spredt over hele landet. Foreningen er Norges eldste kunstnerorganisasjon, stiftet i 1893. Foreningens formål er å fremme norsk litteratur og ivareta norske forfatteres interesser. Forfatterforeningen arbeider for forfatteres ytringsfrihet og at det skal finnes et mangfold av ytringer.