Frist
15/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kulturskole har om lag 2000 elevplasser og 100 ansatte. Asker kommune er direktekommune i Den kulturskole skolesekken, og ansvaret for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle barnehagesekken og Den kulturelle spaserstokken er lagt til kulturskolen.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

To kunstfaglige produsenter i DKS

Asker kulturskole

Asker kulturskole har fra 1.8.2021 ledig to faste stillinger 50 % som kunstfaglige produsenter i Den kulturelle skolesekken.

Asker er direktekommune i DKS og forvalter med dette hele ordningen. I tillegg forvalter kulturskolen en lokal barnehagesekk og Den kulturelle spaserstokken. Til sammen utgjør disse ordningene et kunstfaglig produksjonsmijlø i kulturskolen som nå styrkes.

Det søkes etter produsenter med bred erfaring fra flere av DKS sine programområder; visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv og film. Det er et mål at den samlede kunstfaglige kompetansen i DKS-teamet skal være bredt sammensatt, og det vil derfor tas hensyn til sammensetningen av DKS-teamet ved vurdering av søkerne. Produsentene vil jobbe innenfor flere av programområdene, både faglig og tverrfaglig.

Arbeidssted er i Asker sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av nye DKS-produksjoner i samarbeid med skoler, kunstnere og institusjoner
 • Videreutvikling og veiledning av etablerte produksjoner i samarbeid med skoler, kunstnere og institusjoner
 • Innkjøp av ferdige produksjoner
 • Kontrahering og oppfølging av utøvere
 • Turnelegging og oppfølging av produksjoner på turné
 • Prosjektarbeid internt i DKS Asker i samarbeid med andre fagområder
 • Informasjonsarbeid
 • Dokumentasjon av arrangementene
 • Budsjett og regnskapsoppfølging i samarbeid med økonomikonsulent og DKS – koordinator
 • Elev- og skoleinvolvering
 • Evalueringsarbeid sammen med elever, skoler og utøvere

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra høgskole/universitet, minimum bachelor-grad
 • Produsenterfaring på profesjonelt nivå
 • God kjennskap til og erfaring fra Den kulturelle skolesekken
 • God kjennskap til skolenes læreplanverk
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gode digitale ferdigheter

Unntak fra kvalifikasjonskravene kan vurderes dersom kandidaten har betydelig relevant erfaring fra fagfeltet.

Vi søker deg som

 • har interesse for og ønske om å jobbe med kunstfaglig formidling til barn og unge
 • har evne til å arbeide strukturert og ryddig
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er initiativrik, kan samarbeide tverrfaglig og jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning.
 • stort fagmiljø i kulturskolen, og et DKS-miljø i vekst
 • lønn etter Asker kommune sitt lønn- og stillingsregulativ
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Kontaktperson
Kim Stian Gjerdingen Bakke, virksomhetsleder, tlf: 66768104, mobil: 41434101, Kim.Stian.Bakke@asker.kommune.no
Siri Gunhild Forberg, DKS-koordinator, tlf: 66768103, mobil: 930 89 940, siri.forberg@asker.kommune.no

Foto: Kristin Aafløy Opdan

Frist
15/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kulturskole har om lag 2000 elevplasser og 100 ansatte. Asker kommune er direktekommune i Den kulturskole skolesekken, og ansvaret for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle barnehagesekken og Den kulturelle spaserstokken er lagt til kulturskolen.