Frist
15/02/2021

Søknad leveres
innlandet@musikk.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Innlandet musikkråd er den regionale paraplyorganisasjonen for musikklivet i fylket, og regionledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. Vår høyeste myndighet, årsmøtet, består av 17 medlemsorganisasjoner og 20 aktive lokale musikkråd – som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i mer enn 900 lag (kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm.). Innlandet musikkråd ble etablert i 2008, etter sammenslåing av musikkrådene i Oppland og Hedmark (stiftet i 1979).

 • vår hovedoppgave er å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen
 • vi formidler voksenopplæringstilskudd til opplæringstiltak i musikk og dans gjennom Musikkens studieforbund
 • vi utfører veiledning og kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk
 • vi arbeider for å styrke rammevilkårene for musikkorganisasjonene og -lagene
 • vi driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunene og kommunene
 • vi informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • vi tilbyr kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • vi arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolene, kulturskolene og fritidsmusikklivet
 • vi er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylkene
 • vi samarbeider med fylkeskommunene, bl.a i plansaker og spillemidler til kulturbygg
 • vi er høringsinstans for lokale og regionale kulturhusprosjekter, og kan gi råd om prosess, planer og romprogram
 • vi måler akustikk i konsert- og øvelokaler

 



Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Innlandet musikkråd er paraplyorganisasjonen for musikklivet i Innlandet og regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Rådet organiserer 17 musikkorganisasjoner og 20 lokale musikk- og kulturråd i fylket. Rådet holder til i et kontorfellesskap med andre kulturaktører i Hamar kulturhus.

Vil du være med å påvirke framtida for musikklivet i Innlandet?  

vi søker DAGLIG LEDER

En spennende og variert jobb i skjæringspunktet mellom frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning. Aktivitetene spenner vidt: Informasjon og veiledning, strategisk kultur- og musikkpolitisk arbeid, kursvirksomhet, søknadsbehandling, tilskuddsforvaltning og akustikkmålinger. Arbeidsoppgavene er allsidige, og ofte prosjektorganiserte.

Vi søker etter en person som har

 • god kunnskap om det frivillige musikklivet i regionen
 • relevant høyere utdanning
 • pedagogisk, administrativ og organisatorisk erfaring
 • kjennskap til politiske prosesser på kommune-/fylkesnivå
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • initiativ og gjennomføringskraft
 • evne til relasjonsbygging

Personlige egenskaper, kunnskap om og nettverk i musikklivet vil bli vektlagt.
Realkompetanse kan i noen grad erstatte formell kompetanse.

Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid, og noe reise.
Lønn og kollektiv pensjonsavtale i tråd med tariffavtale.

Send søknad og CV innen 15.2.2021 til: innlandet@musikk.no.

Mer informasjon – kontakt daglig leder Trond Eklund Johansen på tlf 93045016, eller styreleder Kåre Haugli, på tlf 92465113.

Frist
15/02/2021

Søknad leveres
innlandet@musikk.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Innlandet musikkråd er den regionale paraplyorganisasjonen for musikklivet i fylket, og regionledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. Vår høyeste myndighet, årsmøtet, består av 17 medlemsorganisasjoner og 20 aktive lokale musikkråd – som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i mer enn 900 lag (kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm.). Innlandet musikkråd ble etablert i 2008, etter sammenslåing av musikkrådene i Oppland og Hedmark (stiftet i 1979).

 • vår hovedoppgave er å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen
 • vi formidler voksenopplæringstilskudd til opplæringstiltak i musikk og dans gjennom Musikkens studieforbund
 • vi utfører veiledning og kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk
 • vi arbeider for å styrke rammevilkårene for musikkorganisasjonene og -lagene
 • vi driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunene og kommunene
 • vi informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • vi tilbyr kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • vi arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolene, kulturskolene og fritidsmusikklivet
 • vi er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylkene
 • vi samarbeider med fylkeskommunene, bl.a i plansaker og spillemidler til kulturbygg
 • vi er høringsinstans for lokale og regionale kulturhusprosjekter, og kan gi råd om prosess, planer og romprogram
 • vi måler akustikk i konsert- og øvelokaler