Frist
25/01/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Full time: 100%

Til prøvespillet kreves:

Prøvespillet avholdes i NRK 13. og 14.3.2021. Radiohuset, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo .

 • Interesserte må fylle ut søknad i Webcruiter innen 25.1.2021.
 • Aktuelle søkere vil enten bli innkalt direkte til prøvespill eller til preliminær runde.
 • Preliminær runde avholdes ved oppmøte 12.3 eller ved innsendt lydfil etter avtale.
 • Orkesterutdrag, informasjon om krav til lydfiler samt delingsinformasjon blir tilgjengelige på https://www.nrk.no/kork/ledige-stillinger fra 26.01.2021.

Frist for søknad: 25.01.2021.
Spørsmål om stillingen rettes til orkesterprodusent Tone Stenmarck tone.stenmarck@nrk.no
Tiltredelse etter avtale.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

ENGLISH

The Norwegian Radio Orchestra seeks Concert master II. Full time: 100%

Audition repertoire:

 • Mozart concerto (3, 4, or 5) 1. and 2. movement with cadenza.
  1. Movement from a romantic concerto with cadenza.
 • Orchestral excerpts will be available as pdf-files at https://www.nrk.no/kork/ledige-stillinger

The Audition will be held 13. and 14.3.2021 at The Norwegian Broadcasting Corporation, Radio building, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo .

 • Applicants have to fill in an application in Webcruiter within 25.1.2021.
 • Chosen applicants will be invited either directly to the final or for a preliminary session.
 • Preliminary session will be held by attendance at The Norwegian Broadcasting House 12.3 or by audio files.
 • Excerpts and information around audio files will be available at https://www.nrk.no/kork/ledige-stillinger from 26.01.2021.

Questions about the position should be directed to orchestra producer Tone Stenmarck tone.stenmarck@nrk.no

Om arbeidsgiver:

Kringkastingsorkestret (Kork) er hele landets orkester. De 54 musikerne har legendariske Store studio på Marienlyst som sin daglige arbeidsplass. I alle fall når de ikke er ute og stadig holder konserter også andre steder og jevnlig er på farten landet rundt. Kork spiller alle musikkgenre for alle slags publikummere. Alle fra små og litt større barn til voksne og klassisk-elskere får sine tilbud, også naturligvis på enhver av NRK sine mange medieplattformer. NRK er en selvfølgelig bidragsyter ved de store mediesatsingene som Maestro, Ønskekonserten med NRK Klassisk på NRK1 og de tradisjonelle julekonsertene på TV-kanalene våre. Like naturlig har Kork sin plass i de store nasjonale begivenheter enten det er fest eller sorg.

The Norwegian Radio Orchestra, nicknamed Kork, belongs to the entire Norwegian nation. We visit frequently big and small places all around the country and perform music for all kinds of audiences. The iconic orchestra studio at the NRK headquarters in Oslo is however the home of the 54 piece orchestra. Children, youngsters as well as the classic music lovers get to meet their musical heroes. No musical genre is a stranger to Kork. The public may of course also easily access all the performances on their favourite NRK media platforms. We proudly appear as the obvious contributors “born” to the grand media events such as Maestro, the viewers’ and listeners’ Requests concerts, the traditional Christmas concerts of our TV channels, and of course the important national events; celebrational or in mourning.

Frist
25/01/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev