Frist
18/01/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

Skien videregående skole

Skien videregående skole er en av Telemarks største, med ca. 1100 elever og 160 ansatte. Skolen er lokalisert nær Skien sentrum, og tilbyr 3 programområder: Musikk, dans og drama, Service og samferdsel, Studiespesialiserende og voksenopplæring.

Ved skolestart 2018 flyttet vi inn i et nytt og moderne skolebygg på Klosterøya i Skien. Med plassering på Klosterøya har vi mulighet for å bli en del av et kreativt fellesskap sammen med et rikt kultur- og næringsliv. Dette beriker skolens mulighet for en virkelighetsnær og variert opplæring.

Skolen har fokus på elevens læring og dannelse, og legger vekt på å bygge opp en skolekultur hvor alle bidrar til kontinuerlig utvikling av skolen. Vi jobber sammen for å nå våre hovedmål som er best mulig læringsutbytte og størst mulig grad av fullført og bestått videregående opplæring. Vi skal lykkes gjennom å skape et godt og inkluderende læringsmiljø hvor vi skaper opplevelse av mestring både hos elever og medarbeidere.

 Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Lærer i arrangering / komposisjon og musikkteknologi

Skien videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging.

En spennende og utfordrende stilling i et stimulerende og skapende miljø

Skien videregående skole, avdeling Musikk, dans og drama har fra 01.03.2021 ledig 80% fast stilling som lærer i arrangering / komponering og musikkteknologi. Det kan også være aktuelt med andre oppgaver.

Musikklinja ble opprettet i 1979 og har i dag en klasse på hvert trinn (totalt 90 musikkelever). Skolen har helt nye og svært gode rom og utstyrsfasiliteter. Vi har diverse øve- og bandrom, en musikkteknologilab, et studio, en kammersal for akustisk musikk, en Agora og en storsal med amfi og full scenerigg (Allen & Heath-mikser m/Line Array).

Som lærer på musikklinja blir du en del av et dyktig og engasjert kollegium med høy kompetanse innen mange områder. Mange av våre lærere er også aktive utøvere ved siden av lærerstillingen. Skien har gode buss- og togforbindelser med både Østlandet og Sørlandet, og det er forholdsvis kort reisevei både til Oslo og Kristiansand. Skolen har også dans og drama som fagområder, med 15 danse- og 15 dramaelever på hvert trinn.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

Vi søker en dyktig, entusiastisk og initiativrik pedagog som kan være med å videreutvikle musikklinja. I arrangering og komponering jobbes det både note- og lydbasert innenfor mange stilarter med temaer som harmonilære, komposisjonsteknikker og instrumentkunnskap. Vi benytter i hovedsak Sibelius og Ableton Live.

Musikkelevene og lærerne jobber på Mac. Skolen er opptatt av at elevene skal utvikle åpenhet for mange uttrykksformer og arbeider med både bruksmusikk og kunstmusikk. De får impulser fra rytmisk-, klassisk- og samtidsmusikk.

Skolen har gjennomført og er i sluttfasen på et forsøksprosjekt hvor elevene har fått velge fordypning. Et av valgene er komposisjon og her arbeider elevene skapende og eksperimentelt med komposisjon, estetikk og lydarbeiding. Musikklinja er også med på utviklingen og programmeringen av byens nye lydskulptur 1110, som vil få plass mellom skolen og Spriten kunstgalleri. Her jobber vi bl.a. tett på NOTAM.

Musikkteknologiarbeid omfatter bl.a. opplæring i musikkprogramvarene, studioopptak, lydkjøring og bruk av programvare og annen elektronikk i sceniske sammenhenger. Stillingen forutsetter høy digital kompetanse, både teknisk og pedagogisk. Våre elever skal bidra i musikknorge på alle nivåer og sjangre, og undervisningen bør oppleves relevant for elevene.

Sammen med vår teknikker og de andre musikklærerne vil du ha ansvar for praktisk oppfølging og tilsyn av utstyrsparken, og videreutvikling av denne. Deltakelse i og ledelse av konserter og prosjekter er også en del av arbeidet som lærer ved musikklinja.

Kvalifikasjoner

Stillingen forutsetter godkjent pedagogisk utdanning.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

  • God relasjonsbygger både til elever og ansatte
  • Oppdatert og positiv teammedarbeider
  • Ønske om å videreutvikle skolens profesjonsfellesskap
  • Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov. Stillingen lyses ut med forbehold om endringer i økonomiske rammevilkår og/eller interne omplasseringer.

Vi tilbyr

  • Et faglig og sosialt godt arbeidsmiljø
  • En spennende og variert stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling.
  • Topp moderne fasiliteter
  • Lønn etter kvalifikasjoner
  • Kafé med variert, sunn og rimelig mat

Kontaktperson: Ivar Fiane, Avdelingsleder musikk, mobil 977 49 370 eller epost ivar.fiane@vtfk.no

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Frist
18/01/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

Skien videregående skole

Skien videregående skole er en av Telemarks største, med ca. 1100 elever og 160 ansatte. Skolen er lokalisert nær Skien sentrum, og tilbyr 3 programområder: Musikk, dans og drama, Service og samferdsel, Studiespesialiserende og voksenopplæring.

Ved skolestart 2018 flyttet vi inn i et nytt og moderne skolebygg på Klosterøya i Skien. Med plassering på Klosterøya har vi mulighet for å bli en del av et kreativt fellesskap sammen med et rikt kultur- og næringsliv. Dette beriker skolens mulighet for en virkelighetsnær og variert opplæring.

Skolen har fokus på elevens læring og dannelse, og legger vekt på å bygge opp en skolekultur hvor alle bidrar til kontinuerlig utvikling av skolen. Vi jobber sammen for å nå våre hovedmål som er best mulig læringsutbytte og størst mulig grad av fullført og bestått videregående opplæring. Vi skal lykkes gjennom å skape et godt og inkluderende læringsmiljø hvor vi skaper opplevelse av mestring både hos elever og medarbeidere.