Frist
01/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Stipendiat
Heltid

Nettside


Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Stipendiatstillinger 2021 – det kunstneriske ph.d.-programmet

Norges Musikkhøgskole (NMH)

Musikkhøgskolen lyser ut inntil tre stipendiatstillinger innenfor skolens ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Tilsettingen gjelder for tre år i 100 prosent stilling med tiltredelse 1. september 2021.

Fagområder

NMH inviterer utøvere og komponister til å søke om ph.d.-prosjekter innenfor alle retninger og fagområder av kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende musikk. Utøvere innen folkemusikk, tidligmusikk, jazz, improvisasjon og klassisk musikk oppfordres spesielt til å søke.

Tverrfaglig fellesskap

NMH har for tiden i underkant av 20 kunststipendiater med prosjekter innenfor et bredt spekter; komposisjon, improvisasjon, samtidsmusikk og direksjon for å nevne noe.

Stipendiatene som tas opp på programmet, følger et eget opplæringsprogram (30 studiepoeng) med tre emner og et bredt sammensatt obligatorisk undervisningstilbud som pågår under hele prosjektperioden. Stipendiatene deltar blant annet i emnet i «Den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid», og de vil være del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstutdanningsinstitusjoner. I tillegg organiserer NMH en rekke obligatoriske emner og aktiviteter for høgskolens kunststipendiater.

Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid

Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved NMH er plassert i NordART – Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid.

NordARTs visjoner for kunstnerisk forskning vektlegger en dyptgripende, kritisk og utforskende holdning til kunstneriske målsetninger og problemstillinger. Gjennom vilje til å lære av de ypperste aktørene innen kunstfeltet samt gjennom deling av nyervervet kunnskap, søker NordART å skape utviklingsmuligheter for kunst basert på økt innsikt, refleksjon og forståelse.

Vi tilbyr

Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet (normalt master) og leder til kompetanse som førsteamanuensis. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid er gjeldende for ansatte ved Norges musikkhøgskole. Det stilles krav om tilstedeværelse/boplikt for stillingen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 54. Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass ved høgskolen, men vi kan ikke garantere eget kontor, eller samme kontor gjennom hele perioden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25 annet ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknadsprosessen

Søknadsskjema
Søkere skal bruke eget elektronisk søknadsskjema (lenke under i teksten). Innhold i søknadsskjema og dokumenter som skal lastes opp i skjemaet:

  • Kontaktinformasjon og annen formalia
  • Prosjektbeskrivelse på inntil 2000 ord
  • Prosjektsammendrag på inntil 500 ord
  • Diplom/vitnemål (på et skandinavisk språk eller engelsk)
  • CV
  • Tre eksempler på kunstneriske arbeider som er relevante for prosjektet du søker om å få gjennomført
  • Tidsplan
  • Budsjett

Det er viktig å lese utlysningsteksten og informasjonen i denne nøye.

Her finner du viktig informasjon om opptaksprosessen og retningslinjer for hva søknaden skal inneholde og hvordan den skal utformes.

Frist: Innen 1. februar 2021 kl. 15.00 norsk tid.

Hvor skal du sende søknaden?
Søknaden må sendes til NMH via det elektroniske søknadsskjemaet (skjema.nmh.no). Vi gjør oppmerksom på at søknader som ikke er sendt via skjemaet og som ikke følger kravene til søknaden, ikke vil behandles.

Kontakt

Ellen Kristine Ugelvik, Nestleder NordART, Tlf 23367116, ellen.k.ugelvik@nmh.no

Thomas Erma Møller, Rådgiver,  Tlf 23367037, thomas.e.moller@nmh.no

Frist
01/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Stipendiat
Heltid

Nettside