Frist
01/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Stipendiat
Heltid

Nettside


Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Stipendiatstillinger 2021 – vitenskapelig ph.d.-program

Norges musikkhøgskole (NMH)

Musikkhøgskolen lyser inntil fem stipendiatstillinger knyttet til det vitenskapelige ph.d.-programmet.

Tilsettingene gjelder for tre år i 100 % stilling med tiltredelse fra 1. september 2021.

Ph.d.-utdanningen i musikk ved Norges musikkhøgskole omfatter tre fagområder: historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk og musikkterapi. Programmet leder frem til en vitenskapelig ph.d.-grad i musikk.

Stillingene vil fortrinnsvis bli knyttet til Musikkhøgskolens sentre for forsknings- og utviklingsarbeid. Det er også mulig å søke på andre tema som har relevans for kjerneaktiviteten ved NMH.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere fullført eksamen på mastergradsnivå innenfor det fagområdet det søkes opptak til. Masterutdanning fra andre fagområder kan etter individuell vurdering godkjennes av doktorgradsutvalget som grunnlag for opptak til programmet.

Søkere vil bli vurdert av en bedømmelseskomité. Hovedvekten legges på vurdering av søkerens forskningspotensial slik dette fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

For detaljert informasjon om opptakskrav (herunder språkkrav), vennligst les opptaksinformasjonen her.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 54 (479.600 pr år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass i delt løsning med andre stipendiater samt IKT-ressurser etter gjeldende regler for ansatte ved høgskolen. Her kan du lese mer om rettigheter og muligheter som ansatt ved Norges musikkhøgskole (ansatt.nmh.no).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Innhold i søknaden

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord)
  • CV
  • Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende)
  • Utøvende dokumentasjon dersom det skal inngå i det avsluttende produktet
  • Eventuell dokumentasjon av språkferdigheter

Informasjonsmøte
Det vil bli avholdt informasjonsmøte mo det vitenskapelige ph.d.-programmet torsdag 10. desember kl 14-16. Møtet avholdes i zoom. Mer informasjon om pålogging finnes på nmh.no/opptak/sok-phd.

Hvordan søke

Søknadsskjema
Lenke til søknadsskjema for det viteskapelige ph.d.-programmet ved NMH høsten 2021 (skjema.nmh.no).
Kun søknader sendt via søknadsskjemaet vil bli tatt i betraktning.

Søknadsprosessen
Lenke til informasjon om søknadsprosessen, opptakskrav og retningslinjer for prosjektbeskrivelsen.

Søknadsfrist
1. februar 2021 kl. 15.00 (norsk tid)

Kontakt

Øivind Varkøy, Professor Musikkpedagogikk, Tlf: 23367276, oivind.varkoy@nmh.no

Solveig Christensen, Seniorrådgiver, Tlf 23367233, solveig.christensen@nmh.no

 

Frist
01/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Stipendiat
Heltid

Nettside