Frist
13/12/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon for norske musikkforlag. Vi jobber nasjonalt og internasjonalt for å bedre de juridiske, politiske, økonomiske og faglige rammevilkårene for musikkforlagsbransjen i Norge. Vi deler ut stipend, distribuerer vederlag, samt yter medlemsservice og driver synlighets-og informasjonsarbeid om musikkforlagsvirksomhet og opphavsrett. Vi deler også ut den årlige prisen Musikkforleggerprisen.

Musikkforleggerne består av et styre på 6 personer, samt 2 faste ansatte. Foreningen har 48 medlemmer.Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Musikkforleggerne ønsker en prosjekt-/medlemsansvarlig hvis ansvar er bl.a. å tilrettelegge og gjennomføre arrangementer fysisk og på nett for medlemmer og øvrig musikkbransje, inkl. samarbeid med organisasjoner og foreninger i musikkbransjen. Vedkommende vil også ha ansvar for medlemsservice, medlemskontakt og mindre administrative oppgaver.

Arbeidsbeskrivelse:

 • Tilrettelegging og gjennomføring av arrangementer for Musikkforleggerne, inkl. paneler/deltakelse/ foredrag på bransjefestivaler (Eksempelvis Bylarm, Frankfurt Musikkmesse, Vill Vill Vest, m.m.) Under korona der fysiske tilstelninger/bransjefestivaler er begrenset, så omdisponeres arbeidet under dette punktet til å gjelde hovedsaklig digitale seminarer.
 • Prosjektleder for Musikkforleggerprisen
 • Saksbehandling og koordinering av arbeid for stipendkomite, inkl. utvikling av retningslinjer m.m.
 • Saksbehandling og koordinering av Kreative tiltak, svare på henvendelser m.m.
 • Utvikle medlemsfordeler
 • Koordinator for digital plattform for notesalg ( på sikt), herunder konsulent ved spørsmål fra kunder, samt være et bindeledd mellom forening og forlag i forhold til salg og avregning
 • Medlemsservice
 • Mentorordning
 • Ansvar for digitale og faglige møtesteder for medlemmer, inkl. medlemsseminar, årsmøte, eventer og øvrige medlemsaktiviteter
 • Diverse administrative og økonomiske oppgaver
 • Budsjettansvar
 • Bistå og samarbeide med generalsekretær og kommunikasjonsansvarlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning eller erfaring innenfor prosjektledelse
 • Erfaring med budsjettansvar/tildelingsarbeid
 • Erfaring med administrativt arbeid
 • God språkkompetanse, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til musikkmiljøet i Norge
 • Selvstendig og initiativrik

Vi kan tilby:

 • 100% (Fast stilling), med mulighet for en lavere prosentsats
 • Felt i vekst med spennende utfordringer
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid- og sted

Stillingen ønskes besatt så raskt som mulig. Lønn etter avtale. Søknadsfrist: 13. desember.

Frist
13/12/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon for norske musikkforlag. Vi jobber nasjonalt og internasjonalt for å bedre de juridiske, politiske, økonomiske og faglige rammevilkårene for musikkforlagsbransjen i Norge. Vi deler ut stipend, distribuerer vederlag, samt yter medlemsservice og driver synlighets-og informasjonsarbeid om musikkforlagsvirksomhet og opphavsrett. Vi deler også ut den årlige prisen Musikkforleggerprisen.

Musikkforleggerne består av et styre på 6 personer, samt 2 faste ansatte. Foreningen har 48 medlemmer.