Frist
18/12/2020

Søknad leveres
kultur@kulturalliansen.no

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturalliansen er paraplyorganisasjonen for det frivillige kulturlivet i Norge, stiftet i 2016. Vi har 36 medlemsorganisasjoner som er landsdekkende innenfor sitt felt og som har aktivitet innenfor et bredt spekter, så som teater, folkedans, kor, korps, orkester, husflid, kulturvern og rollespill. Disse representerer nærmere 7000 lokale lag, grupper og enheter.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Prosjektleder / daglig leder

Kulturalliansen

Kulturalliansens hovedoppgave er å drive interessepolitisk arbeid og framskaffe kunnskap som hjelper oss i dette arbeidet. Den høyest prioriterte oppgaven er arbeidet for tilgjengelige og egnede lokaler for det frivillige kulturlivet. Som del av dette gjennomfører Kulturalliansen en kartlegging av lokaler som det frivillige kulturlivet bruker til øving og framføring rundt i norske kommuner. Kartleggingen gjennomføres i samarbeid med Norsk musikkråd, Kulturrom og Kulturdepartementet.

Kulturalliansen får tilskudd til sine prosjekter over statsbudsjettet. Fram til nå har vi leid inn bistand tilsvarende 0,8 årsverk. Nå ønsker vi å ansette en person som både skal være prosjektleder for våre prosjekter og daglig leder for Kulturalliansen.

Oppgaver:
Som prosjektleder skal du følge opp og delta i gjennomføringen av våre prosjekter. Dette inkluderer vår kartlegging av lokaler for frivillig kulturliv og andre utredningsprosjekter. Som daglig leder skal du følge opp vedtak gjort i styret og drive fram vårt politiske arbeid. Dette inkluderer kontakt med politikere, embetsverk og media. Blant oppgavene er også å være sekretær for styret og ha økonomiansvar. Vi ønsker også at du tar initiativ til nye prosjekter og politiske framstøt. Prosjektleder / daglig leder rapporterer til styret.

Kvalifikasjoner:
● Gjennomført høyere utdanning minst på bachelor-nivå. Relevant realkompetanse kan erstatte krav om høyere utdanning.
● Erfaring fra organisasjonslivet, kulturadministrasjon eller offentlig forvaltning
● Kjennskap til det frivillige kulturlivet.
● Må kunne skrive godt og ha evne til å legge fram en sak muntlig på en god måte

Vi søker en framoverlent, analytisk og strukturert person. Vi etterspør samarbeidsevner, evne til å jobbe selvstendig og evne til å ta initiativ. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn og tiltredelse etter avtale. Arbeidssted vil være Oslo.

Les mer om Kulturalliansen på www.kulturalliansen.no
Søknad og CV sendes til kultur@kulturalliansen.no innen 18. desember.
For spørsmål om stillingen, kontakt styreleder Åsmund Mæhle på e-post aasmund@korforbundet.no eller telefon 932 48 278.

Frist
18/12/2020

Søknad leveres
kultur@kulturalliansen.no

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kulturalliansen er paraplyorganisasjonen for det frivillige kulturlivet i Norge, stiftet i 2016. Vi har 36 medlemsorganisasjoner som er landsdekkende innenfor sitt felt og som har aktivitet innenfor et bredt spekter, så som teater, folkedans, kor, korps, orkester, husflid, kulturvern og rollespill. Disse representerer nærmere 7000 lokale lag, grupper og enheter.Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev