Frist
30/11/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Firma
Fast
Deltid

Nettside


Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Barratt Due musikkinstitutt har i over 90 år preget norsk musikkliv og drives av en privat stiftelse med offentlig støtte. Med sin kontinentale struktur og sine oppsiktsvekkende resultater har Barratt Due en unik posisjon i norsk musikkliv.

Barratt Due er i dag internasjonalt ledende innen talentutvikling og er i sterk vekst. Skolen har over 600 elever og studenter fordelt på 3 avdelinger; Musikkskolen & Musikk på Majorstuen skole, Unge Talenter og Høyskolen. I tillegg kommer de nye virksomhetsområdene Senter for talentutvikling Barratt Due og mentorprogrammet Crescendo. Barn, unge og studenter undervises under ett og samme tak, i samsvar med grunnleggernes motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodium».

Musikkskolen Barratt Due har underavdelingene Musikkbarnehagen, Instrumentalundervisningen 6-9 år, Orkesterplass og Musikk på Majorstuen skole. Våre lærere er utøvere på høyt nivå og erfarne pedagoger med kompetanse i fordypning fra nybegynneropplæring, grunnskolealder, videregående skoles alder og på høyskolenivå. Vi kan love en givende arbeidsplass hvor elevens utvikling og kvalitet i undervisningen er høyt verdsatt og gitt gode vekstvilkår.

Er du den rette læreren for våre elever? Elevene ved Musikk på Majorstuen skole er svært motiverte til å satse på klassisk musikk, og vi er derfor ute etter en hovedinstrumentlærer som kan bidra til at den enkelte elev når sine mål.

Vi har ledig fast, 20% stilling som hovedinstrumentlærer på klarinett ved Barratt Due musikkinstitutt. Stillingen er for tiden ved avdeling Musikkskolen, Musikk på Majorstuen skole, med tiltredelse 1. januar 2021. Stillingen inngår i avdelingens seksjon for blåsere og slagverk, og rapporterer til avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedinstrumentundervisning
 • Planlegge og vurdere i henhold til lokal læreplan, strategiske vedtak og handlingsplaner for å nå oppsatte mål
 • Medvirke til videreutvikling av profesjonsfellesskap i skolen
 • Individuell oppfølging av eleven i samarbeid med elevens foresatte, andre lærere og Majorstuen skole
 • Oppgaver i forbindelse med samspill og interpretasjon for elever kan komme i tillegg
 • Rekrutteringsarbeid
 • Evt. opptaksprøver og annet relevant arbeid

Kvalifikasjoner

 • Høyt utøvende nivå med erfaring fra det profesjonelle musikklivet
 • Kompetanse i undervisning av talentfulle elever i aldergruppen 10-16 år, individuell og samspill
 • Musikkutdannelse på universitets-/høyskolenivå og resultater fra pedagogisk arbeid
 • Motivasjon til å samarbeide med kolleger innen samme avdeling og på tvers av avdelinger for rekruttering og faglig utvikling
 • Undervisningen foregår på norsk

Personlige egenskaper

 • Bevisst forhold til sin rolle som lærer og medarbeider, og ansvar for kvalitet i rollens relasjoner
 • Evnen til å jobbe selvstendig og ta initiativer for å skape god læring

Barratt Due musikkinstitutt

 • Har et sterkt fagmiljø med høy nasjonal og internasjonal anerkjennelse
 • Har et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Tilbyr lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Ligger sentralt i Oslo

Det kreves politiattest fra den som tilbys stillingen, etter lovhjemmel om politiattest: Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Les om Musikkskolen Barratt Due og Musikk på Majorstuen på www.barrattdue.no

Utvalgte søkere vil bli innkalt til prøveundervisning og intervju 3. desember 2020.

Send søknad

Frist
30/11/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Firma
Fast
Deltid

Nettside