Frist
01/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Stipendiat
Heltid

Nettside


Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ph.d.-stipendiatstilling innen folkemusikk

Norges musikkhøgskole (NMH)

NMH lyser ut en stipendiatstilling i folkemusikk innenfor skolens Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Tilsettingen gjelder for tre år i 100% stilling med tiltredelse 1. september 2021.

Ph.d.-stipendiaten
Søkere til stipendiatstillingen må være folkemusikere med en aktiv musikerkarriere på et internasjonalt nivå. Stipendiaten vil være en del av NMHs fagmiljø for folkemusikk.

Opplæringsdel i et tverrfaglig fellesskap
NMH har for tiden nærmere 20 kunststipendiater med prosjekter innenfor et bredt spekter; komposisjon, improvisasjon, tidligmusikk, kirkemusikk, direksjon og samtidsmusikk for å nevne noe.

Stipendiatene som tas opp på programmet, følger en egen opplæringsdel på 30 studiepoeng med tre emner og et bredt sammensatt obligatorisk undervisningstilbud som pågår under hele prosjektperioden. Hovedemnet i opplæringsdelen er «Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid» i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Der vil stipendiatene være en del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstutdanningsinstitusjoner i Norge.

På denne siden finner du nærmere informasjon om studieplanen, opplæringsdelen og aktivitetene som inngår i den (ansatt.nmh.no).

Craftmanship
Stipendiaten som ansettes vil ha en tilknytning til det treårige kunstneriske utviklingsprosjektet Craftmanship, der et knippe folkemusikere og samtidsmusikere, dansere og kunstforskere utforske tradisjonelle slåtter på en ny måte og med nye innfallsvinkler.

Det understrekes samtidig at stipendiaten skal ha et eget selvstendig forskningsprosjekt som er forankret i vedkommende sitt kunstnerskap, interessefelt og kompetanse. Det er ønskelig at stipendiaten berører problemstillinger som har slektskap med de som utforskes i Craftmanship, enten i deler av stipendiatprosjektet eller mer gjennomgående, men dette skal være med utgangspunkt i stipendiatens interessefelt. Stipendiaten vil i stor grad jobbe selvstendig, men det er en fordel om vedkommende også tar del i enkelte aktiviteter i prosjektet.

Målet i Craftmanship er å utforske de begrensinger som ligger i språket og forsøke å beskrive den tause kunnskapen og de håndverksmessige ferdighetene som folkemusikeren har, hvordan den overføres fra musiker til musiker eller fra musiker til danser og omvendt.

Hva kjennetegner musikerens håndverksmessige ferdigheter? Hvilke ord og uttrykk kan brukes på de små gestene og hintene som kommuniseres mellom musikerne? Hvordan kan vi beskrive de «magiske øyeblikkene» som oppstår i spillesituasjonen?

Prosjektgruppen består av utøverne Kjell Tore Innervik (prosjektleder), Unni Løvlid og Håkon Høgemo (alle NMH), folkedanser Silje Onstad Hålien, designer Maziar Raein (Kunsthøgskolen i Oslo) og Claire Salaman (Royal College of Music). Prosjektgruppen har tilknyttet en ressursgruppe bestående av aktive utøvere og forskere. Prosjektet er etablert i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo.

Arne Nordheim senter for kunstneriskutviklingsarbeid
Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved NMH er plassert i NordART – Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid.

NordARTs visjoner for kunstnerisk forskning vektlegger en dyptgripende, kritisk og utforskende holdning til kunstneriske målsetninger og problemstillinger. Gjennom vilje til å lære av de ypperste aktørene innen kunstfeltet samt gjennom deling av nyervervet kunnskap, søker NordART å skape utviklingsmuligheter for en bedre kunst basert på økt innsikt, refleksjon og forståelse.

Vi tilbyr
Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet. Det innebærer at søkeren minimum normalt må ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor musikk, jf. Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole, § 6-1. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang. Stillingen leder til kompetanse som førsteamanuensis.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid er gjeldende gjelder for tilsatte ansatte ved NMH. Det stilles krav om tilstedeværelse/boplikt for stillingen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, med en startlønn på kr. 482 200,-. Det trekkes 2% av lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass ved høgskolen, men vi kan ikke garantere eget kontor, eller samme kontor gjennom hele perioden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

NMH tilbyr arbeidsplass ved høgskolen, men vi kan ikke garantere eget kontor, eller samme kontor gjennom hele perioden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknadskrav og søknadsskjema
Søkere skal bruke eget elektronisk søknadsskjema (lenke under i teksten).

I tillegg til det elektroniske søknadsskjemaet, skal søknaden bestå av følgende obligatoriske vedlegg:

  1. Prosjektbeskrivelse på inntil 2000 ord
  2. Litteraturliste/referanseliste
  3. Vitnemål/diplom (på et skandinavisk språk eller engelsk)
  4. CV

Frist: 1. februar 2021 kl. 1500

Her finner du søknadssskjema
Søknaden må sendes til NMH via elektronisk søknadsskjema (skjema.nmh.no). Det gjøres oppmerksom på at søknader som ikke er sendt via skjemaet, ikke vil behandles.

På denne siden finner du detaljert informasjon om søknadens innhold.

Frist
01/02/2021

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Stipendiat
Heltid

Nettside