Frist
24/11/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Fra 2020 har Agder fylkeskommune rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Prosjektleder – UNESCO Setesdal

Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune ser nå etter Prosjektleder til oppfølging av UNESCO Setesdal for en 3-årsperiode.

I desember 2019 kom spel, dans og kveding fra Setesdal på UNESCOs representative liste for immateriell kulturarv. For å følge opp dette, er det våren 2020 utarbeidet et forprosjekt. Forprosjektet gir en statusrapport om arbeidet med bevaring, opplæring og formidling av tradisjonen nå, en oversikt over et levende og aktivt miljø av tradisjonsmusikk, dans og kveding. Det beskriver også forpliktelser, forventninger, oppgaver, behov og muligheter knyttet til UNESCO statusen.

Med utgangspunkt i grunnlaget for listeføringa og rammer og innhold beskrevet i forprosjektet, lyser vi nå ut ei treårig prosjektstilling. Stillinga er organisert under Avdeling for kultur, idrett og frivillighet.

Hovedoppgava vil være å gjøre en målretta og systematisk innsats for å ta vare på og stimulere bruken av tradisjonell musikk, dans og kveding i Setesdal. Det er behov for et stort og mangfoldig arbeid i regionen, der kunnskap og bruk når breiere ut til flere. Arbeidet skjer i samarbeid med relevante aktører i og utenfor Setesdal, på tvers av miljøer og på flere plan.

Det vil være behov for organisering og koordinering av miljøene og feltet. Stillinga omfatter en kreativ og en utøvende del, som arbeid med regi og produksjon, pedagogisk materiell, profilering, opplæring, søknadsskriving m.m. Dette krever forståelse og kunnskap om de utøvende sidene av prosjektet.

Det er et mål at UNESCO-statusen skal gi økte muligheter for at flere kan bo i dalen og leve av å være utøvere. I tillegg kan det bety mye for kulturturisme spesielt og reiseliv generelt.

Den kreves sertifikat for bil i stillingen.

Arbeidssted: Setesdal/Kristiansand

Arbeidsoppgaver

 • Organisering og koordinering av ulike utøvere og miljøene
 • Samarbeid med andre relevante aktører i og utenfor Setesdal
 • Skrive søknader m.m.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Erfaring og kunnskap om folkemusikk- og folkedansfeltet
 • Forståelse og kunnskap om det utøvende feltet
 • Utøvererfaring er ønskelig
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • IKT-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Formidlingskompetanse
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Selvstendig
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Kontaktinformasjon

Anne Tone Hageland
Avdelingsleder
+4797573239

Frist
24/11/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Fra 2020 har Agder fylkeskommune rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.