Frist
22/11/2020

Søknad leveres
aina@ungikor.no

Område
Trøndelag

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har 13 ansatte, hvorav fem på våre regionskontor i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor Midt er regionledd av Ung i Kor, med ca. 50 medlemskor og 1700 medlemmer i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ung i Kor Midt er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Regionkonsulent

Ung i Kor Midt

Ung i Kor lyser herved ut et vikariat i 50 % stilling som regionkonsulent for Ung i Kor Midt.

Om stillingen
Som regionkonsulent for Ung i Kor Midt har du ansvar for driften av organisasjonen, samt planlegging og gjennomføring av alle prosjekter og arrangementer for våre medlemmer. Du har et stort ansvar, men også stor tillit. Du vil ha betydelig påvirkningskraft på organisasjonen, og dine arbeidsoppgaver.

Du jobber stort sett selvstendig, men har gode og tilgjengelige kolleger i Ung i Kor sin sentraladministrasjon, og de andre regionene. I tillegg vil du samarbeide med styret og frivillige. Som regionkonsulent styrer du din egen arbeidsdag med høy grad av fleksibilitet.

Ung i Kor Midt har tett samarbeid med Trøndelag musikkråd og holder til i Trondheim. Arbeidssted vil være 4. etg på kultursenteret ISAK i Trondheim.

Arbeidsoppgaver
Du vil få varierte, allsidige og spennende arbeidsoppgaver. Du må imidlertid være fleksibel på endring av oppgaver og at det vil i perioder vil være større arbeidsbelastning.

Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet:

 • Deltagelse på styremøter og andre møter i regi av Ung i Kor
 • Arrangementsarbeid, planlegging og gjennomføring
 • Deltagelse på arrangement
 • Søknadsskriving, økonomiarbeid, budsjettarbeid
 • Enkel saksbehandling
 • Oppfølging av medlemskor

Søker må være tilgjengelig for deltagelse og gjennomføring av arrangementet SommerSangUka i perioden 2-6. august 2021.

Kvalifikasjoner

 • Musikkfaglig og/eller korfaglig kompetanse
 • God kunnskap om og erfaring med organisasjonsarbeid
 • Erfaring med økonomiarbeid, regnskap, budsjett og søknadsskriving
 • Kjennskap til det frivillige musikkfeltet i Midt-Norge

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, kreativ og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Fleksibel og tar utfordringer på strak arm
 • Stort engasjement for utvikling av kor- og sangaktiviteter for barn og unge

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingsprosent: 50 %
Varighet: 1. februar – 31. desember 2021
Søknad + CV sendes elektronisk på e-post aina@ungikor.no

For spørsmål om stillingen, kontakt Fungerende daglig leder i Ung i Kor, Aina Orø Graven, på tlf. 473 68 553, eller på mail aina@ungikor.no.

Frist
22/11/2020

Søknad leveres
aina@ungikor.no

Område
Trøndelag

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har 13 ansatte, hvorav fem på våre regionskontor i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor Midt er regionledd av Ung i Kor, med ca. 50 medlemskor og 1700 medlemmer i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ung i Kor Midt er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.