Frist
25/10/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sør-Varanger Kulturskole ble startet i 1984.

Kulturskolen har for tiden ca 380 elever.
Brukere fra andre organisasjoner: ca 100
Skoleelever som får undervisning gjennom kulturskolen: ca 80
Samlet sett er det ca 550 barn og unge som er innom i løpet av en uke.
Vi leverer en rekke tilbud innen musikk, visuelle kunstfag, teater, dans og samisk kulturfag.

Sør-Varanger kulturskole har sine kontorlokaler og undervisningslokaler i Presteveien 34 (nye Kirkenes skoler) i Kirkenes, men undervisningen foregår desentralisert på de fleste grunnskoler i kommunen. Fungerende rektor for kulturskolen er Per Anders Store.Kalender

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Svåne – Releasekonsert

31/05/2024 Kl. 19.30

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

01/06/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Musikk- og kulturskolelærer – gitarlærer

Sør-Varanger kulturskole

Sør-Varanger kulturskole har ledig vikariat som gitarlærer i 100 prosent stilling frem til 31.07.2021, med ønske om snarlig tiltredelse. Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle gitarmiljøet i kulturskolen samtidig som du setter ditt personlige preg på undervisningen. Undervisningen foregår individuelt eller i mindre grupper og gjerne i samspillsgrupper og band i tillegg.

Hovedarbeidsoppgaver:

Undervisning av kulturskolens elever, delta i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter og forestillinger i kulturskolens regi. Undervisning kan foregå både enkeltvis og i grupper, og deler av undervisninga skjer på dagtid. I tillegg til gitarelever vil det også være noe undervisning av elever på bassgitar. Delta i kollegiets arbeid med faglig utvikling ut fra rammeplan for kulturskolen; Mangfold og fordypning.

Kvalifikasjoner:

  • Minimum tre års kunstfaglig utdanning.
  • Praktisk pedagogisk utdanning.
  • Alternativ faglærerutdanning med minimum 120 stp. kunstfag.
  • Førerkort kl. B.
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig.

I særskilte tilfeller kan personer som ikke tilfredstiller kravene ansettes, dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres. Vi oppfordrer derfor interesserte parter til å søke selv om man kanskje ikke oppfyller samtlige krav.

Politiattest, ikke eldre enn tre måneder må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker medarbeidere som brenner for faget sitt, er entusiastiske, samarbeidsvillige, ansvarsbeviste og som kan jobbe godt både selvstendig og i samarbeid med andre. Vårt kollegium består av kompetente, kreative og engasjerte mennesker som er klare for å ønske en ny kollega velkommen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale. Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil i undervisningssammenheng.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå. Link til søknadsskjema: Send søknad

For mer informasjon kontakt: Per Anders Store, Tlf: 78971714, Mobil 92810341, Epost: past@svk.no

Frist
25/10/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sør-Varanger Kulturskole ble startet i 1984.

Kulturskolen har for tiden ca 380 elever.
Brukere fra andre organisasjoner: ca 100
Skoleelever som får undervisning gjennom kulturskolen: ca 80
Samlet sett er det ca 550 barn og unge som er innom i løpet av en uke.
Vi leverer en rekke tilbud innen musikk, visuelle kunstfag, teater, dans og samisk kulturfag.

Sør-Varanger kulturskole har sine kontorlokaler og undervisningslokaler i Presteveien 34 (nye Kirkenes skoler) i Kirkenes, men undervisningen foregår desentralisert på de fleste grunnskoler i kommunen. Fungerende rektor for kulturskolen er Per Anders Store.