Frist
15/10/2020

Søknad leveres
ffuk@ffuk.no

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har siden opprettelsen i 1956 vært viktig for musikere, sangere, dansere, skuespillere og dirigenter som bor og har sitt virke i Norge. Fondet krever inn avgift for offentlig fremføring av ikke-vernet innspilt musikk.
Fondsstyret er oppnevnt av Kulturdepartementet og tildeler støtte til profesjonelle utøvere etter søknad. Støtten gis som prosjekt- eller reisestøtte og til plateinnspillinger. I 2019 behandlet FFUK 3 002 søknader om totalt kr 118 millioner, og tildelte kr 23,5 millioner. Vi har nå fem søknads- og tildelingsrunder i året og får gjennom de mange søknadene både god oversikt over hva som skjer og direktekontakt med veldig mange av landets profesjonelle utøvere.Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Fondets direktør slutter i 2021 pga. oppnådd pensjonsalder. Vi søker hennes etterfølger som vil få ansvaret for den daglige driften, herunder personalansvar for tre ansatte, økonomi og budsjettansvar, sekretæroppgaver for styret samt ansvaret for å videreføre kontakten med berørte organisasjoner og Kulturdepartementet.

Søker bør ha kjennskap til utøverorganisasjonene, kjennskap til utøverfeltet og erfaring fra organisasjonslivet. Det er nødvendig med økonomiforståelse, ledelseserfaring og erfaring med personalansvar. Søker må ha god skriftlig fremstillingsevne og juridisk kompetanse er en fordel. Personlig egnethet vil være viktig.
Ny direktør ansettes i fast stilling og lønn avtales særskilt.

Mer informasjon om fondet finnes på www.ffuk.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Bjørg Eriksen (tlf. 905 21 221).

Søknad sendes innen 15. oktober 2020 til:
Fond for utøvende kunstnere, Postboks 626 Sentrum, 0106 Oslo eller til ffuk@ffuk.no

Frist
15/10/2020

Søknad leveres
ffuk@ffuk.no

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har siden opprettelsen i 1956 vært viktig for musikere, sangere, dansere, skuespillere og dirigenter som bor og har sitt virke i Norge. Fondet krever inn avgift for offentlig fremføring av ikke-vernet innspilt musikk.
Fondsstyret er oppnevnt av Kulturdepartementet og tildeler støtte til profesjonelle utøvere etter søknad. Støtten gis som prosjekt- eller reisestøtte og til plateinnspillinger. I 2019 behandlet FFUK 3 002 søknader om totalt kr 118 millioner, og tildelte kr 23,5 millioner. Vi har nå fem søknads- og tildelingsrunder i året og får gjennom de mange søknadene både god oversikt over hva som skjer og direktekontakt med veldig mange av landets profesjonelle utøvere.Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev