Frist
01/10/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sørf utvikler en ledende musikkregion i Agder. Vi jobber sjangeroverskridende for å profesjonalisere og styrke hele musikkbransjen i Agder. Vi er et samlende kompetansefyrtårn. Vi skaper vekst og kreative arbeidsplasser og søker samarbeid på tvers av genre og andre kulturmiljøer som film, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

Sørf bidrar til utvikling og synliggjøring av musikkbransjen i regionen Agder. Vi fungerer som døråpner, veileder og bindeledd. Våre kjerneoppgaver er kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og rådgivning og nettverksbygging. Vi jobber kulturpolitisk og sørger for at musikkbransjen blir lyttet til av politikerne i relevant politikkutforming på kultur og næringsfeltet. Sørf deltar i samfunnsutviklingen og deltar i strategiutvikling regionalt og lokalt.

Sørf ønsker å bidra til økt attraktivitet for regionen Agder og Sørlandet. Vi vil bidra til å skape en region som tiltrekker seg kunnskap som vil forbedre hverdagen og skape et godt sted og jobbe å bo. For å oppnå dette ønsket for regionen, må vi ha et aktivt og innovativt musikkfelt. Vi trenger å tiltrekke oss unge profesjonelle og nyutdannede til kreative næringer, så vel som til hele næringslivet og forvaltningen lokalt og regionalt.Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Musikkbransjen er i stadig endring, og koronapandemien har medført både store økonomiske og rettighetstap som rammer alle deler av musikkbransjen. Sørf ser et stort behov for endring i bransjestrukturene og vil utvikle nye konsepter og prosjekter for bedre ivaretaking av artister, arrangører, tilretteleggere (tekniske tilbydere etc.), produsenter og andre musikkbransjeaktører.

Sørf utlyser derfor en engasjementstilling hvor vi søker en person som kan bistå i vårt innovative arbeid.

Personen skal fokusere på strategisk prosjektutvikling innen nye områder og markeder for musikkbransjen i regionen, samt bidra til utvikling av forretningsmodeller for økt verdiskaping i musikknæringene. Vi ønsker å utvikle mulighetsrommene rundt våre eksisterende prosjekter, mellom ulike sektorer og finne nye samarbeid med næringsaktører.

Du vil få ansvar for å utvikle funksjonelle konsepter til nye prosjekter i samarbeid med kollegene i Sørf og i samhandling med nye partnere til Sørf. Dette vil innebære nettverksvirksomhet og valg av partnere til ulike prosjekter. Prosjektledelse, gjennomføring, evaluering og rapportering. Prosjektene skal ta mål av seg til å oppnå bedre muligheter for musikkbransjen i Agder, samt for Sørf som organisasjon.

Stillingen rapporterer til daglig leder.

Erfaring og kompetanse

 • Utdanning på høyere nivå (bachelor- eller mastergrad). Minimum 2-3 års relevant arbeidserfaring
 • Prosjektledelse
 • Solid kjennskap til utviklings- og endringsprosesser, samt utvikling og bruk av forretningsmodeller til ulike formål
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-systemer og verktøy til fremstilling og behandling av informasjon og prosesser
 • Gode norske og engelske ferdigheter, skriftlig og muntlig
 • Solid kunnskap om kultur/ musikkfeltet

Personlige egenskaper:

 • Samarbeidsorientert, initiativrik og fleksibel
 • Strukturert og nøyaktig
 • Mye energi og stor arbeidskapasitet
 • Motiveres av å sette mål, og å nå dem
 • Evne til innovasjon og gjennomføring
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Interesse for musikkbransjen / kulturlivet
 • Liker å jobbe selvstendig og i team

Arbeidsoppgaver:

 • Drive forretningsutvikling for musikkbransjen i Agder, med fokus på nye samarbeid og nye prosjekter på tvers av sektorer i det offentlige og i det private næringsliv
 • Utvikle nye prosjekter og konsepter for samhandling og økte muligheter for musikkbransjen
 • Representere Sørf overfor samarbeidspartnere og søke nye partnerskap
 • Utforme søknader
 • Rapportere på resultater og måloppnåelse
 • Bistå i utviklingen av Sørf som forening for hele musikkbransjen i Agder
 • Bistå daglig leder i oppnåelse av Sørfs mål

Vi tilbyr:

 • 100 % engasjementstilling ut mai 2021, med mulighet for forlengelse
 • Variert og spennende arbeidshverdag
 • Engasjerte og faglig sterke kollegaer som brenner for jobben sin
 • Erfaring fra en dynamisk, variert og spennende bransje i utvikling
 • Lønn etter avtale

Kjenner du deg igjen beskrivelsen over, håper vi å motta en søknad fra deg. Søknad og CV sendes daglig leder i Sørf Judit Premak på judit(at)sorf.no innen 01.10.2020. Vi innkaller aktuelle kandidater fortløpende til intervju. Ved spørsmål om stillingen kan Judit kontaktes på e-post eller 918 08 781.

Frist
01/10/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sørf utvikler en ledende musikkregion i Agder. Vi jobber sjangeroverskridende for å profesjonalisere og styrke hele musikkbransjen i Agder. Vi er et samlende kompetansefyrtårn. Vi skaper vekst og kreative arbeidsplasser og søker samarbeid på tvers av genre og andre kulturmiljøer som film, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

Sørf bidrar til utvikling og synliggjøring av musikkbransjen i regionen Agder. Vi fungerer som døråpner, veileder og bindeledd. Våre kjerneoppgaver er kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og rådgivning og nettverksbygging. Vi jobber kulturpolitisk og sørger for at musikkbransjen blir lyttet til av politikerne i relevant politikkutforming på kultur og næringsfeltet. Sørf deltar i samfunnsutviklingen og deltar i strategiutvikling regionalt og lokalt.

Sørf ønsker å bidra til økt attraktivitet for regionen Agder og Sørlandet. Vi vil bidra til å skape en region som tiltrekker seg kunnskap som vil forbedre hverdagen og skape et godt sted og jobbe å bo. For å oppnå dette ønsket for regionen, må vi ha et aktivt og innovativt musikkfelt. Vi trenger å tiltrekke oss unge profesjonelle og nyutdannede til kreative næringer, så vel som til hele næringslivet og forvaltningen lokalt og regionalt.