Frist
22/09/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Den kulturelle skolesekken i Innlandet (p.t Turnèorganisasjonen i Hedmark og DKS i Oppland) blir fra 01.01.2021 slått sammen og organisert som en egen fagseksjon underlagt Kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune.

DKS Innlandet skal produsere og programmere scenekunst, litteratur, film, visuell kunst, musikk og kulturarv for skoleelever i hele fylket.
DKS Innlandet har idag en fast stab med ca. 13 faste årsverk og er en viktig arbeidsgiver for kunstnere og frilansere.

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er eventyrlige muligheter . Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Kultur har ledig fast stilling som Seksjonssjef for Den kulturelle skolesekken

Vi søker deg som

 • Har et solid kunstfaglig ståsted
 • Er en engasjert og samlende leder
 • Har evnen til strategisk tenkning og formidling
 • Har kulturpolitisk forståelse
 • Har forståelse og interesse for ledelse og økonomistyring
 • Har gode lederegenskaper og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Kompetente, engasjerte og hyggelige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • Ansettelse etter avtale
 • Seksjon for Den kulturelle skolesekken blir organisert i Kulturavdelingen sammen med seksjonene Kunst og kultur, Idrett, Kulturarv, Fylkesbibliotek og Fylkesarkivet

Arbeidsoppgaver

 • Lede DKS-seksjonen og ha det kunstneriske ansvaret, samt økonmi og personalansvar
 • Lede DKS Innlandet til å bli en attraktiv arbeidsplass og samarbeidspartner
 • Lede DKS Innlandet med vekt på å skape kvalitet i alle ledd
 • Bygge en seksjon av medarbeidere med sterk vilje og evne til samarbeid og utviklingsarbeid
 • Deltakelse i Kulturavdelingens ledergruppe

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunstfaglig kompetanse
 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet
 • Erfaring fra kunst- og kulturproduksjon
 • Erfaring fra og kjennskap til Den kulturelle skolesekken
 • Ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kjennskap og forståelse for forvaltningsnivåene og det politiske nivået

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Avdelingssjef Kultur Randi Langøigjelten, Telefon 415 21 414

 

Frist
22/09/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Den kulturelle skolesekken i Innlandet (p.t Turnèorganisasjonen i Hedmark og DKS i Oppland) blir fra 01.01.2021 slått sammen og organisert som en egen fagseksjon underlagt Kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune.

DKS Innlandet skal produsere og programmere scenekunst, litteratur, film, visuell kunst, musikk og kulturarv for skoleelever i hele fylket.
DKS Innlandet har idag en fast stab med ca. 13 faste årsverk og er en viktig arbeidsgiver for kunstnere og frilansere.

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er eventyrlige muligheter . Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!