Frist
18/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Korvirksomhet for barn/unge
 • Kontakt med øvrig musikkliv og enkeltpersoner for deltaking i gudstenester.
 • Orgelelever
 • Konsertvirksomhet
 • Øvrige kirkemusikalske oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Utdanning/erfaring som kantor/organist
 • Søker må være medlem av Den norske kirke
 • Den som blir tilsett må disponere bil og kunne fremlegge tilfredstillende politiattest.

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og
 • KAs avtaleverk. Pensjonsordning i KLP.

Annet

Tenesteområdet er hele fellesrådsområdet, men stillingen er
primært knyttet opp mot Sandsvær.

Stillingsprosent: 50 – 80 % – etter avtale

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes via Webcruiter

Oppstart snarest

I Kongsberg kommune bur det om lag 26.000 personar. 18500 i Kongsberg og omlag 7500 i Sandsvær som er primærområde for denne stillinga. I dette området er det fire sogn/kirker. I Hedenstad kirke er det et 11 stemmers orgel bygget i 1981 av  “Bruno Christensen & sønner”. Efteløt vil i 2021 få inn nytt orgel, og har i dag et midlertdig instrument i kirken. Komnes kirke har et orgel med 9 stemmer bygget av “Gangfløt orgelbyggeri” i 1980. Tuft kirke har et 14 stemmers orgel fra 2002, bygget av “Bruno Christensen & sønner.

Det er eit kirkekontor i Kongsberg og eit i Sandsvær. I Sandsvær er – foruten kantor/organist i en og en halv stilling,to prester, avdelingsleder, sekretær og 3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere samt ei ledig stilling som menighetspedagog/diakon som vert lyst ut i år.  Ansatte har kontorer i et moderne og funksjonelt menighetshus i Efteløt. I Kongsberg kirkelige fellesråd er det 23 ansatte.

Frist
18/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside