Frist
20/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Vakre, ville Vesterålen er en region der alt er mulig- og midt i ligger regionsentret Sortland med sine 10580 innbyggere. Blåbyen Sortland har befolkningsvekst, og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser.

Kulturfabrikken er et kommunalt foretak med ansvar for kultur, idrett og friluftsliv, og i tillegg drift av kulturhuset som åpnet i 2014. Kulturhuset er en møteplass for alle, og inneholder kino, bibliotek, galleri, museum, kulturskole, ungdomstilbud, kulturscener, dansesal, lydstudio, øvingslokaler, kulturkafe med scene, voksenopplæring og møte- og konferanselokaler. Kulturhuset har to store flerbrukssaler og flere andre mindre lokaler hvor du kan oppleve alt fra konserter og teater til konferanser og andre små og store arrangement.Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Kulturfabrikken Sortland KF har ledig 100% fast stilling som produsent ved Kulturfabrikken med tiltredelse fortrinnsvis fra medio oktober.

Som produsent ved Kulturfabrikken vil du være en nøkkelperson for det lokale og regionale kulturliv.

Arbeidsoppgaver

 • booking, planlegging og koordinering av arrangementer
 • deltagelse i utvikling av den kunstneriske profilen for Kulturfabrikken
 • bidra til markedsføring av Kulturfabrikkens arrangementer
 • operativt arbeid i forbindelse med arrangementsavvikling
 • koordinator for det lokale arbeidet med Den kulturelle spaserstokken
 • delta aktivt i koordinering av samarbeidet i organisasjonen
 • delta i planlegging av større konferanser som skal ha kulturelt innhold og i arrangementer med servering
 • ansvar for oppgjør og økonomioppfølging knyttet til arrangementer
 • budsjettansvar for eget område

Arbeidsoppgavene vil kunne bli noe justert og tilpasset søkers kompetanseprofil sett i forhold til øvrig kompetanse i Kulturfabrikken.

Kvalifikasjoner

 • minimum 3-årig relevant høyere utdanning innen kulturfeltet
 • betydelig produsenterfaring og kan vise til gode resultater
 • erfaring fra ledelse av større prosjekter med flere involverte
 • erfaring fra arbeid/prosjekter i komplekse organisasjoner

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vil bli vektlagt, særlig;

 • evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og løsningsorientert
 • god evne til planlegging på kort og lang sikt
 • gode samarbeidsevner og sterk evne til nettverksarbeid
 • evne til nytenking
 • evne til fleksibilitet i en hektisk hverdag
 • engasjement, og ha evne til å være inkluderende og motiverende

Vi kan tilby deg

 • en spennende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø med muligheter for vekst og utvikling
 • behjelpelig med å skaffe bolig/barnehage
 • lønn etter avtale
 • kommunal pensjonsordning

Generelt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til: Tone Toften på tlf: 913 63 933, eller e-post:
tone@kulturfabrikkensortland.no

Arbeidstakere tilsettes etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Det varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår HR- avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Frist
20/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Vakre, ville Vesterålen er en region der alt er mulig- og midt i ligger regionsentret Sortland med sine 10580 innbyggere. Blåbyen Sortland har befolkningsvekst, og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser.

Kulturfabrikken er et kommunalt foretak med ansvar for kultur, idrett og friluftsliv, og i tillegg drift av kulturhuset som åpnet i 2014. Kulturhuset er en møteplass for alle, og inneholder kino, bibliotek, galleri, museum, kulturskole, ungdomstilbud, kulturscener, dansesal, lydstudio, øvingslokaler, kulturkafe med scene, voksenopplæring og møte- og konferanselokaler. Kulturhuset har to store flerbrukssaler og flere andre mindre lokaler hvor du kan oppleve alt fra konserter og teater til konferanser og andre små og store arrangement.Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev