Frist
23/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024!
Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag!

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Programsjef

Bodø2024 IKS

Bodø er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Vi kan derfor tilby en unik mulighet til å utvikle og påvirke kulturlivet i Bodø og Nordland.

Om Bodø 2024

Bodø er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Bodø2024 IKS har som formål å øke Bodøs, Nordlands og landsdelens synlighet og tiltrekningskraft nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å utvikle europeisk kultursamarbeid og dialog.

Bodø2024 skal planlegge, gjennomføre og evaluere Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 – gjennom ett år med arrangementer og prosjekter formet i aktiv medvirkning med internasjonale, nasjonale, regionale og ikke minst lokale krefter. Les mer på: Bodø 2024

Om stillingen

I stillingen som programsjef for Bodø 2024 vil du jobbe med utvikling av prosjektets program i nært samarbeid med kunstnerisk direktør, teamet og andre bidragsytere. Du vil ha ansvar for å følge opp og kvalitetssikre realiseringen av prosjektene. Stillingen rapporterer til kunstnerisk direktør.

Ditt ansvar blir:

  • Utvikle og følge opp programmet i samarbeid med kunstnerisk direktør
  • Følge opp, utvikle og kvalitetssikre eksterne samarbeidsprosjekter
  • Følge opp og rapportere fremdrift og status på prosjektene som ligger i søknaden, inkludert rapporter til EU.
  • Delta i det totale programarbeidet sammen med kunstnerisk direktør og teamet.
  • Nasjonal og internasjonal nettverksbygging

Hva kan vi tilby deg?

Vi tilbyr en unik mulighet til å utvikle og påvirke kulturlivet i Bodø og Nordland. Prosjektet Europeisk kulturhovedstad skal bidra til å styrke et allerede levende kulturliv, og gi inspirasjon til både befolkningen og kulturfeltet i nord. Det skal også gi Europa en større kjennskap til den arktiske kulturen.

Du vil i tillegg ha noen spennende og fagnyttige reiser for å kunne følge opp strategiske partnerskap og andre bidragsytere.

Hva må til for å lykkes i stillingen?

For å lykkes i stillingen må du ha relevant høyere utdanning, erfaring fra å utvikle kunstneriske prosjekter. Du har forståelse for kunstens og kulturens betydning i et samfunnsmessig perspektiv og ser hvordan den kan skape varige verdier i et samfunn.

Du har gode kommunikasjonsevner, og svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Du har gode kontakter i kulturlivet både lokalt i Nordland og i Norge. I tillegg er det en fordel med internasjonal erfaring. Det er også en fordel å ha god kjennskap til Europeisk kulturhovedstad og et internasjonalt nettverk.

Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team. Du er også positiv og ser etter de gode løsningene. Du må ha stor arbeidskapasitet og like å jobbe med mange komplekse kunstprosjekter.

Annet

Ta gjerne kontakt med oss:

Direktør André Wallann Larsen, mobil: 977 06 158 eller e-post awlars@gmail.com
Rådmann Rolf-Kåre Jensen, mobil: 415 09 430 eller e-post rolf.kare.jensen@bodo.kommune.no
Anne-Lise Solås, mobil: 412 58 739 eller e-post als@bodo.kommune.no

Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning, og vi vurderer høyere relevant utdanning som en stor fordel. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Bodø2024 IKS er underlagt Offentleglova og opplysninger om søkere kan derfor bli offentliggjort. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om det i søknaden med din begrunnelse.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden, «Søk stillingen». For spørsmål om utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post: kundeservice@jobbnorge.no

Frist
23/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024!
Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag!

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.