Frist
23/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024!
Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag!

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Økonomi og administrasjonssjef

Bodø2024 IKS

Bodø er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Vi ser derfor etter deg som kan ha det helhetlige ansvaret for økonomi, finans- og regnskap for Bodø 2024 IKS.

Om Bodø 2024

Bodø er utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Bodø2024 IKS har som formål å øke Bodøs, Nordlands og landsdelens synlighet og tiltrekningskraft nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å utvikle europeisk kultursamarbeid og dialog.

Bodø2024 skal planlegge, gjennomføre og evaluere Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 – gjennom ett år med arrangementer og prosjekter formet i aktiv medvirkning med internasjonale, nasjonale, regionale og ikke minst lokale krefter. Les mer på: Bodø 2024

Om stillingen

Stillingen som Økonomi og administrasjonssjef for Bodø 2024 vil ha stor betydning for gjennomføringen av Bodø 2024. Som økonomi og administrasjonssjef vil du ha det overordnede ansvaret for økonomistyring, budsjett og rapportering til Direktør og styret i Bodø 2024.

Ditt ansvar blir:

  • Helhetlig ansvar for økonomi, finans- og regnskap for selskapet, herunder utarbeidelse av budsjett, prosjektregnskap, analyser, rapportering, månedsrapporter- og årsavslutning mm.
  • Følge opp selskapets prosjekter fra et økonomi og finanspersepektiv
  • Ansvar for finansiering og sponsoravtaler etc.
  • HMS, HR – og personaladministrasjon
  • Administrasjonsansvar med oppfølging av innkjøp, avtaler, kontrakter og juridiske problemstillinger mm
  • Utvikling av gode driftsrutiner og prosesser innen økonomi- og administrasjonsområdet, planlegge og iverksette effektive tiltak, og kontinuerlig forbedring
  • Samarbeid og koordinering med myndighetene og strategiske samarbeidspartnere
  • Ledelse av teamet

Hva kan vi tilby deg?

Vi tilbyr en unik mulighet til å påvirke økonomien i det viktigste kulturprosjektet i Bodø og Nordland. Prosjektet Europeisk kulturhovedstad skal bidra til å styrke et allerede levende kulturliv, og gi inspirasjon til både befolkningen og kulturfeltet i nord. Det skal også gi Europa en større kjennskap til den arktiske kulturen.

Du vil i tillegg ha noen spennende og fagnyttige reiser for å kunne følge opp strategiske partnerskap og andre bidragsytere.

Hva må til for å lykkes i stillingen?

For å lykkes i stillingen må du ha høyere utdanning innenfor økonomi, og god kompetanse og erfaring fra økonomi og administrasjon. Du har jobbet med større prosjekter, og har gode resultater å vise til. Du har god kompetanse på IKT-verktøy, og er opptatt av effektivisering og forbedring av prosesser.

Du er en trygg og tydelig leder som er i stand til å bygge relasjoner og ta beslutninger. Du har gode kommunikasjonsevner, og er i stand til å kommunisere kompleks informasjon på en enkel måte. Du er analytisk, og har evne til å gjøre gode prioriteringer. Du jobber strukturert og systematisk, og er i stand å dukke ned i detaljene og også se det strategiske perspektivet.

Annet

Ta gjerne kontakt med oss:

Direktør André Wallann Larsen, mobil: 977 06 158 eller e-post awlars@gmail.com
Rådmann Rolf-Kåre Jensen, mobil: 415 09 430 eller e-post rolf.kare.jensen@bodo.kommune.no
Anne-Lise Solås, mobil: 412 58 739 eller e-post als@bodo.kommune.no

Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning, og vi vurderer høyere relevant utdanning som en stor fordel. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Bodø2024 IKS er underlagt Offentleglova og opplysninger om søkere kan derfor bli offentliggjort. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om det i søknaden med din begrunnelse.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden, «Søk stillingen». For spørsmål om utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post: kundeservice@jobbnorge.no

Frist
23/08/2020

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024!
Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag!

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.