Frist
27/07/2020

Søknad leveres
tl766@kirken.no

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

 

Møteplassen — kjerkå sør i by ́n

Rossabø menighet vil gi mennesker et møte med Gud og skape et trosfellesskap gjennom:

Gudstjenesten – vårt møte med Gud og hverandre der tro, håp og livsglede skapes.
Diakoni – inkluderende fellesskap med raushet og medvandring, også når livet gir utfordringer.
Trosopplæring– gi mennesker kunnskap og opplevelser som gir troen liv.

Haugesund har ca. 37 000 innbyggere. Rundt 25 700 er medlemmer av Den norske kirke. I Rossabø sokn er det 8200 medlemmer. Byen Haugesund har et rikt kulturliv og gode friluftsmuligheter.

Fellesrådet har ansvar for tre sokn: Rossabø, Vår Frelsers og Skåre, fire kirker samt Vår Frelsers kapell.

Orgelet i Rossabø kirke er bygd av det tyske firmaet Gebr. Jehmlich i Dresden. Det har 26 register fordelt på 3 manualer og pedal, og var ferdig til innvielsen av kirken, 10. des. 1972.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

En spennende stilling som kantor er ledig

Den norske kirke i Haugesund, Rossabø sokn, søker etter ny kantor i 100 % stilling.
Med mulighet for å søke deler av stillingen.

Arbeidsoppgaver
-Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement i menigheten i samarbeid med prestene, stab og frivillige
-Lede, delta og videreutvikle menighetens musikktilbud og korvirksomhet
-Medvirkning ved trosopplæringsarbeidet for barn og ungdom
-Deltakelse på stabsmøter og være en del av teamarbeidet i staben

Formelle kvalifikasjoner og erfaring
-4 års kirkemusikkutdanning med 240 studiepoeng eller 3 års grunnutdanning i kirkemusikk samt tillegg i musikk, kristendomskunnskap, kirkefag, pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng.
-Erfaring som kordirigent
-Annen relevant utdanning og erfaring kan tas i betraktning

Vi ønsker en person som
-Er allsidig og trygg i det musikalske uttrykket
-Har god forståelse for menighetslivet i Den norske kirke
-Har gode samarbeidsevner og som ønsker å bygge opp det kirkelige musikklivet og å stimulere andre til innsats
-Har god evne til å kommunisere med både barn og voksne
-God evne til samarbeid med musikere så vel som andre
-Kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert

Stillingsinnehaver vil god ha anledning til å være med å prege stillingen i samarbeid med menighetsrådet og staben for øvrig.

Det vil bli avholdt prøvespill og prøvedireksjon som en del av ansettelsesprosessen.

Vi kan tilby
-Allsidig gudstjeneste- og menighetsliv i et engasjert arbeidsmiljø
-Lønn etter kvalifikasjoner og i hht KA´s hovedtariffavtale
-Pensjonsordning i Haugesund kommunale pensjonskasse med 2 % trekk i lønn

Andre opplysninger
-Den som tilsettes må framlegge politiattest uten anmerkninger (Barneomsorgsattest, jfr. Kirkeloven § 29)
-Medlemskap i Den norske kirke forutsettes.

Spørsmål om stillingen rettes til administrasjonsleder Silje Olaussen, so369@kirken.no

Frist
27/07/2020

Søknad leveres
tl766@kirken.no

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

 

Møteplassen — kjerkå sør i by ́n

Rossabø menighet vil gi mennesker et møte med Gud og skape et trosfellesskap gjennom:

Gudstjenesten – vårt møte med Gud og hverandre der tro, håp og livsglede skapes.
Diakoni – inkluderende fellesskap med raushet og medvandring, også når livet gir utfordringer.
Trosopplæring– gi mennesker kunnskap og opplevelser som gir troen liv.

Haugesund har ca. 37 000 innbyggere. Rundt 25 700 er medlemmer av Den norske kirke. I Rossabø sokn er det 8200 medlemmer. Byen Haugesund har et rikt kulturliv og gode friluftsmuligheter.

Fellesrådet har ansvar for tre sokn: Rossabø, Vår Frelsers og Skåre, fire kirker samt Vår Frelsers kapell.

Orgelet i Rossabø kirke er bygd av det tyske firmaet Gebr. Jehmlich i Dresden. Det har 26 register fordelt på 3 manualer og pedal, og var ferdig til innvielsen av kirken, 10. des. 1972.